Koncepcja obsługi logistycznej ścisłego centrum Krakowa przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu tramwajowo – rowerowego

Concept of logistics services for the city centre of Krakow using an integrated tram and bicycle system

  • Jan Aleksandrowicz Politechnika Krakowska
  • Jakub Starczewski Politechnika Krakowska
Keywords: rower towarowy, logistyka rowerowa, transport ładunków, tramwaj towarowy, obsługa logistyczna

Abstract

W artykule omówiony został temat hybrydowego systemu dostaw ładunków do historycznych centrów miast z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: rowerów i tramwajów. W referacie przedstawiono obecne problemy logistyki miejskiej w historycznych obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Krakowa. Na podstawie wcześniejszych prac została opracowana i przedstawiona w artykule koncepcja obsługi ścisłego centrum Krakowa przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu tramwajowo – rowerowego. Praca została podsumowana wnioskami i planem dalszych badań.

References

1. Bluszcz M., Jacyna M., Koncepcja modelu obsługi logistycznej miasta, Logistyka 4/2010
2. De Decker K. Cargo cyclists replace truck drivers on European city streets Low-tech magazine 2012r.
3. Iwan S. – Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Mor-skiej w Szczecinie, Szczecin 2013r.
4. Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W., Historia i perspektywy rozwoju systemu tramwaju towarowego, Logistyka 3/2014
5. Naumov V., Starczewski J. - Choosing the localization of loading points for the cargo bicycles system in the Krakow Old Town, RelStat2018, Ryga 2018r.
6. Rudnicki A. i In. – Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego: doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL, Kraków 2010r.
7. Smolnik, P. Jakość logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe 6/2016
8. Starczewski J. – Aspekt wykorzystania rowerów towarowych w dystrybucji towarów wewnątrz aglomeracji miejskich, Transport Miejski i Regionalny, Kraków 2016r.
9. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2007
10. Szymczak M. – Logistyka miejska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008r.
11. Źródło internetowe: http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_ii _policy_advice_notes_05_logistics_pl.pdf dostęp: 30.10.2018
12. Źródło internetowe: https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_ tram-waj%C3%B3w_w_Krakowie dostęp: 30.10.2018
13. Źródło internetowe: https://en.wikipedia.org/wiki/CarGoTram dostęp 30.10.2018
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics