Charakterystyka wybranych zagadnień dystrybucji towarów

Characteristics of selected issues of goods distribution

  • Grzegorz Góra Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Zbigniew Matuszak Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
  • Iwona Żabińska Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Keywords: dystrybucja towarów, kanały dystrybucji

Abstract

Scharakteryzowano podstawowe pojęcia stosowane w dystrybucji towarów. Szczególną uwagę poświecono kanałom dystrybucji dokonując ogólnej ich charakterystyki. Na przykładzie firmy IKEA ogólnie scharakteryzowano sposoby dystrybucji towarów sklepów sieci IKEA. W charakterystyce dystrybucji ograniczono się do podstawowych sposobów: OPDC (Order Point Distribution Center), QR (Qucik Rensponse) oraz Transit.

References

1. Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M., Podstawy logistyki w dystry-bucji, Gliwice 2003.
2. Czubała A., Dystrybucja produktów, Wyd. PWE, Warszawa 2001.
3. http://old.ue.poznan.pl/att/Doktoranckie_WZ/Ciesielski/IKEA_04-02-2008.ppt (dostęp 12.09.2018).
4. Kilińska A., Eurologistic, Łańcuch dostaw IKEA, Kwiecień-Maj 2012 nr 2/2012 (69) s. 44-45.
5. Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i Magazynowanie. Tom I, Zapasy, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
6. Perenca J., Marketing sposób myślenia i działania, Szczecin 2001.
7. Sobotkiewicz D., Waniowski P., Marketing. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Placet, Warszawa 2006.
8. www.ikea.pl (dostęp 12.09.2018).
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management