Jakość usług na przykładzie ośrodka szkolenia kierowców

Quality of services on the example of a driver training centre

  • Dawid Harynek Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Renata Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Magdalena Zabochnicka-Świątek Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Piotr Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Katarzyna Turoń Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: usługi, jakość, szkolenie kierowców

Abstract

W ostatnich dziesięcioleciach firmy usługowe zaczęły sięgać po instrumenty marketingowe, stosowane dotychczas wyłącznie w przemyśle doprowadzając do tego, że usługa stała się towarem. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm i klientów ostatecznych wraz z rosnącą konkurencją, aby przetrwać na rynku muszą zmierzać do poprawy jakości oferowanych usług i utrzymać je na najwyższym poziomie. W artykule przedstawiono analizę jakości usług ośrodka szkolenia kierowców.

References

1. Frankowska E., Badanie stopnia zadowolenia klientów a jakości usług, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2011.
2. Dahlgaard J. J., Kristesen K., Kanji Gopal K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3. Ładońska W., Szołtysek K., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
4. Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Nauko-we PWN, Warszawa 2002.
5. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
6. Gronroos Ch., Service Management and Marketing, Wydawnictwo John Wiley&Sons, 2000.
7. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
8. Bugdol M., Zarządzanie jakością w Urzędach Administracji Publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management