Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii

Electric marine ferries – a Norwegian example

  • Marcin Forkiewicz Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Leszek Wolski Instytut Elektrotechniki, Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych
Keywords: e-mobilność, elektromobilność, prom elektryczny, fiord, Norwegia

Abstract

Norwegia jest światowym liderem wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobilności (elektromobilności). W 2018 roku odbyła się ekspedycja naukowa projektu ELMAR w norweskich fiordach, podczas której zwizytowano wybrane promy pasażerskie oraz pasażersko-samochodowe. Zebrane przez autorów doświadczenia zostały przedstawione w artykule.

References

1. Burdzik R., Folęga P., Konieczny Ł., Jaworski R., E-mobilność – wyzwanie teraźniejszości, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 2017, z. 118.
2. Electric operation makes seven out of ten ferries more profitable – a feasibility study, Bellona & Siemens, Oslo 2015.
3. Elektromobilność w Polsce, Perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Warszawa 2017.
4. ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions, Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, strona internetowa projektu, electric-water-mobility.eu/pl (data dostępu 20.10.2018).
5. Fjellstrand AS, strona domowa stoczni, www.fjellstrand.no (data dostępu 30.10.2018).
6. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
7. Kujawa J. (red.), Organizacja i technika transportu morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
8. Leśniewski W., Litwin W., Napęd i zasilanie hybrydowe niewielkich jednostek pływających, „Napędy i Sterowanie” 2013, nr 5.
9. Łosiewicz Z., Analiza przydatności innowacyjnych źródeł energii do napędów urządzeń w zastosowaniu morskim, jako rozwiązań alternatywnych do napędów zasilanych paliwami węglowodorowymi, „Logistyka” 2015, nr 2.
10. Maritime Opportunities – Blue Growth for a Green Future, The Government's Maritime Strategy, Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Oslo 2015.
11. Norwegia królestwem elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, psa.com.pl (data dostępu: 30.10.2018).
12. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
13. Szwankowski S., Lądowo morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
14. Zielińska A., Norweski lider elektromobilności, „Ekomobilność. Zagadnienia transportu niskoemisyjnego” 2017, nr 1.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics