Principal Contact

dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH
prof.
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych