Wpływ stanu zużycia układów hydraulicznych stosowanych w pojazdach na bezpieczeństwo jazdy podczas eksploatacji

Characteristics of hydraulic systems used in vehicles other than machines at work

  • Joanna Wilczarska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
  • Ewa Kuliś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
  • Maciej Matuszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Keywords: układ hydrauliczny, pojazd, bezpieczeństwo

Abstract

Skuteczne oraz niezawodne działanie układów hydraulicznych a w szczególności układu hamulcowego pojazdów stanowi podstawę ich bezpiecznego użytkowania. Procesy zużycia elementów układów hydraulicznych wpływają niekorzystnie na możliwość realizacji zadań i wymagania stawiane tym układom.

Dlatego niezbędne jest przeprowadzanie systematycznych kontroli działania wszystkich układów hydraulicznych a w szczególności układu hamulcowego. Kontrole takie są wykonywane metodami diagnostycznymi w warsztatach serwisowych jak również w ramach okresowych badan technicznych pojazdów.

Metody badan układów hydraulicznych i hamulcowych zalezą od przeznaczenia i rozwiązań konstrukcyjnych, przy czym zasadnicze znaczenie ma sposób uruchamiania tych mechanizmów.

Zakres i sposoby diagnozowania zastosowanych mechanizmów uruchamiających są różnorodne, natomiast ocena skuteczności i równomierności działania tych układów jest taka sama dla wszystkich rodzajów stosowanych w pojazdach.

References

1. Bogdański R.: Zasady wyznaczania wskaźnika skuteczności hamowania. III Konferencja „Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów". ITS, Mikołajki 2002
2. Chalamoński M.: Diagnozowanie układów hydraulicznych maszyn roboczych, ATR Bydgoszcz 1999
3. Instrukcja serwisowa ciągnika rolniczego NH TD5.85
4. Instrukcja serwisowa ciągnika rolniczego NH T5.105
5. Jakóbiec J.: Zmiana właściwości użytkowych olejów silnikowych w warunkach eksploatacji; Paliwa, oleje i smary w eksploatacji NR83/2001
6. Kałaczyński T., Sadowski A., Liss M., Kuliś E., Łukasiewicz M., Baranowski S., Ocena stanu technicznego hamulcowego układu przeciwblokującego ABS, Logistyka - 2015, -, 4
7. Kuliś E., Wilczarska J., Żółtowski B., Techniki informatyczne w procesie optymalizacji rozpoznawania stanu pojazdów, Logistyka - 2015, -, 4,
8. Kuliś E., Żółtowski B.: Badania układów hamulcowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą - 2011, 47,
9. Materiały szkoleniowe: Układy hydrauliczne pojazdów, CNH Płock 2017
10. Orzełowski S.: Budowa podwozi i nadwozi samochodowych. WSiR Warszawa 2002
11. www.fuchs.com/pl
12. www.utrzymanieruchu.pl,
13. Zastempowski B., Matuszewski M., Musiał J., Styp-Rekowski M., Zagadnienia hydrauliki i pneumatyki w ujęciu praktycznym, Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2013
14. Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. ATR, Bydgoszcz 1996
15. Żółtowski B., Cempel Cz.: Inżynieria diagnostyki maszyn, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Warszawa, Bydgoszcz, Radom 2004
16. Żółtowski B., Tylicki H.: Wybrane problemy eksploatacji maszyn, PWSZ Piła 2004
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests