Outsourcing usług logistycznych w obszarze procesów transportowych

Outsourcing of logistic services in the area of transport processes

  • Agnieszka Kępka Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
  • Maciej Szkoda Politechnika Krakowska, Zakład Systemów Logistycznych
Keywords: outsourcing, transport services, own rolling stock

Abstract

W artykule omówiona została ogólna koncepcja outsourcingu, ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu w obszarze transportu. Zwrócona została uwaga na istotę podejmowania właściwych decyzji o sposobie funkcjonowania transportu głównie w firmach produkcyjnych, a także kryteria, którymi przedsiębiorstwa kierują się podejmując decyzje o zlecaniu części swoich procesów do realizacji firmom zewnętrznym. W artykule poza licznymi zaletami outsourcingu, wskazano ograniczenia z nim związane oraz podkreślone zostały pozytywne aspekty z wykorzystaniem własnego taboru do realizacji zadań transportowych.

References

1. Kopczyński T.: Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
2. Trocki M.: Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
3. Markowska K.: Proponowany przebieg współpracy outsourcingowej na przykładzie usług transportu kolejowego ładunków, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 78, 2015.
4. Matejun M.: Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 42, 2006.
5. Wodecka-Hyjek A.: Ewolucja koncepcji outsourcingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 775, 2008.
6. http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/695777, Outsourcing-jako-metoda-zarzadzania-przedsiebiorstwem.html#_ftnref23
7. http://slideplayer.pl/slide/11829561/
8. Juściński S.: Outsourcing w zarządzaniu logistycznym, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011.
9. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
10. http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/it-na-wynajecie-raport-na-temat-rynku- outsourcingu-it-w-polsce.html
11. Niemczyk J.: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
12. Jacyna-Gołda I., Wasiak M.: Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Wyznaczanie kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016.
13. Ciesielska D., Radło M.J.: Outsourcing w praktyce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
14. Szkoda M.: Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego. Monografia, Wydawnictwo Poli-techniki Krakowskiej, Kraków 2017, ISBN: 978-83-7242-925-4.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics