Analiza przyczyn niesprawności pojazdów ciężarowych

Analysis of the causes of failures in trucks

  • Agnieszka Kupiec Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Szynowych
  • Jerzy Kupiec Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Szynowych
  • Łukasz Jęsiek Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu
Keywords: samochody ciężarowe, niesprawność, kontrola ITD, niesprawności w ciężarówkach

Abstract

W artykule omówione zostały przyczyny niesprawności pojazdów ciężarowych na podstawie danych statystycznych pozyskanych z GITD oraz firmy transportowej. Znajomość wyników przeprowadzonych analiz pozwoli na wskazanie podzespołów czy części pojazdów, które ulegają najczęściej uszkodzeniom. Dzięki takim informacjom można będzie w przyszłości zapobiegać przestojom pojazdów spowodowanym usterkami oraz zminimalizować zagrożenie, jakie stanowi niesprawny samochód ciężarowy na drodze.

References

1. Główny Urząd Statystyczny: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, 2015, 2016 2017; wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa (2014, 2015, 2016, 2017); ISSN 1506-0632.
2. Główny Urząd Statystyczny: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018; wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018; ISSN 1640-3630.
3. Inspekcja Transportu Drogowego - dane statystyczne 2013-2017.
4. Salamon S.: Najpowszechniejsze niesprawności układu hamulcowego, w badaniach technicznych, dopuszczających pojazdy samochodowe do ruchu; Hamulce pojazdów drogowych; wyd. Komitet Organizacyjny Konferencji Hamulcowej, Łódź 2001; s. 205 – 2013; ISBN 83-908540-0-7.
5. Wrona J., Wrona R.: Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego; Zeszyt Naukowy WSEI, seria Transport i Informatyka, nr 3 (1/2013), s. 5-12.
6. Jurecki R., Jaśkiewicz M. Biskupski E.: Możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania pojazdów ciężarowych w zakresie widoczności; Autobusy – ekologia i bezpieczeństwo; nr 5/2014, s. 71-74.
7. Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych; WKiŁ, Warszawa 2015; ISBN 978-83-1930-0.
8. Niewczas A., Ślęzak M., Dmowski A., Ignaciuk P.: Badanie uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego; Prace Naukowe Politechniki Warszawskie, Transport – 2016, nr 112, s. 291-300.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology