Możliwość zastosowania hybrydowych rozwiązań dla poprawy współczynnika SAIDI w liniach napowietrznych 15 KV

Possibility of application hybrid solutions for improving SAIDI coefficient in medium voltage lines

  • Dionizy Saniawa Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Eryk Ostapiuk Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Kamil Hebda Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Agata Bandrowska-Kaim Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: energia elektryczna SAIDI, sieci średniego napięcia, elektroenergety

Abstract

Celem niniejszej pracy, jest analiza podawanego przez operatorów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) wskaźnika dotyczącego czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej SAIDI (System Average Interupption Duration Index). Temat jest na tyle ważny dla polskiej gospodarki, że można traktować go jako problem społeczny, który nie tylko może obniżać jakość życia, ale także możliwości rozwoju gospodarczego małych miasteczek i wsi, gdzie przerwy w dostawach prądu są znacznie dłuższe niż w miastach. Jednakże, jednocześnie prowadzone działania inwestycyjne mające na celu poprawę jakości dystrybucji energii elektrycznej w Polsce stanowią bardzo dużą szanse na rozwój nowych innowacyjnych technologii. W artykule przedstawiono nie tylko aspekty związane z automatyzacją sieci średniego napięcia, ale także ze względu na swoje możliwości techniczno-ekonomiczne nowoczesne urządzenia. Kluczem w artykule jest efektywne rozwiązanie problemu niezawodności w Polsce oraz przedstawienie wybranych kierunków inwestowania.

References

1. http://wm.pl/
2. J. Dołęga W.: Standardy w zakresie parametrów technicznych energii elektrycznej i jakości obsługi odbiorców oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania dla operatorów systemów, Energetyka, nr 7/2012. Str. 21-30.
3. Kornatka M., Serafin R., Techniczne i ekonomiczne aspekty instalowania reklozerów w głębi sieci średniego napięcia. Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki
4. https://new.abb.com/medium-voltage/pl/aparatura/rozlaczniki-i-odlaczniki/rozlaczniki-i-odlaczniki-napowietrzne/rozlaczniki-trojfazowe-w-izolacji-sf6/rozlacznik-sectos-nxb)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmiana-mi)
6. Grzybowski A.: Nie tylko linie. Wpływ nowych technologii na SAIDI i SAIFI. Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. „Energia Elektryczna” – marzec 2015
7. Lenieć J.: Ile kosztuje minuta niezawodności?, PTPiREE,„Energia Elektryczna" nr 12/2014 str. 54-61.
8. Babś A. Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych, Automatyka-Elektryka-Zakłócenia nr 2/2013, str. 22-27
9. Kiszło S., Kobyliński K., Frącek A., Prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozłączników SN w Instytucie Energetyki – Zakładzie Do-świadczalnym w Białymstoku, Urządzenia dla energetyki 3/2015, str. 1-3
10. http://www.elkomtech.com.plprodukty/g/informacje-ogol-ne/ko/1/2.html?cHash=a540e5b55d4ede90b1d0177f1d86fb46
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management