Zastosowanie RailML do opisu kolejowych systemów nastawczych

RailML application for description of railway interlocking systems

  • Tomasz Ciszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Waldemar Nowakowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: RailML, XML, kolejowe systemy nastawcze, standardy wymiany danych, kolejowe systemy teleinformatyczne

Abstract

Pierwotna specyfikacja języka RailML pochodzi z 2002 roku i została zdefiniowana za pomocą XML. Pliki w standardzie RailML mogą służyć do przechowywania i wymiany danych pomiędzy licznymi interfejsami kolejowych systemów teleinformatycznych. Obecna wersja 2.4 obejmuje tabor, systemy zarządzania ruchem kolejowym, rozkładami jazdy, informacji pasażerskiej, oraz rezerwacji i sprzedaży biletów. W nadchodzącej wersji standardu RailML 3.1 dołączono podschemat <interlocking>, który przeznaczony jest do opisu kolejowych systemów nastawczych. Ponadto zapewniona zostanie zgodność ze zorientowanym obiektowo, abstrakcyjnym modelem danych infrastruktury kolejowej zdefiniowanym w standardzie UIC IRS 30100 (RailTopoModel, RTM). W artykule autorzy omawiają aktualny stan standardu RailML i jego perspektywy. Szczególną uwagę kładą na wykorzystanie RailML do opisu kolejowych systemów nastawczych. Autorzy przedstawiają również własne oprogramowanie umożliwiające pracę z plikami RailML.

References

1. Bosschaart M., Lean Engineering Design of Rail Interlocking Systems with RailML. Thesis Report Master TIL, Delft University of Technology, Delft, Nederland, 185p., 2013.
2. Bosschaart M., Quaglietta E., Janssen, B. i inni., Efficient formalization of railway interlocking data in RailML, Information Systems, Vol. 49: 126-141, 2015.
3. Ciszewski T., Nowakowski W., RailML as a tool for description of data model in railway traffic control systems. Transport Means - Proceedings of the International Conference, (2), pp. 935–940, 2018.
4. Ciszewski T., Nowakowski W., Interoperability of it systems in the international railways. Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization and its socio-economic consequences, pp. 312-320, 2016.
5. Ciszewski T., Nowakowski W., Chrzan, M., RailTopoModel and RailML – data exchange standards in railway sector. Archives of Transport System Telematics, Vol.10 Issue 4 pp. 10-15, 2017.
6. Cosnier, R. XSD Diagram http://regis.cosnier.free.fr /?page=XSDDiagram
7. IRS 30100, RailTopoModel Railway infrastructure topological model, http://www.railtopomodel.org, 2016.
8. Khan S. A., Railway interlocking design support tools. Master’s Thesis. University of Oslo. Norway, 90p. 2016.
9. Kornaszewski M., Chrzan M., Charakterystyka systemów kierowania i sterowania ruchem w kolejnictwie polskim. Technika Transportu Szynowego, (9), pp. 2573-2581, 2012.
10. Kornaszewski M., Chrzan M., Olczykowski Z., Implementation of New Solutions of Intelligent Transport Systems in Railway Transport in Poland. Smart Solutions in Today's Transport, pp. 282-292, 2017.
11. Kornaszewski M., Pniewski, R., Komputerowe wspomaganie procesu eksploatacji systemów srk. Logistyka, (6), pp. 5688-5695, 2014.
12. Lewiński A., Perzyńskiqa T., Toruń A., The Analysis of Open Transmission Standards in Railway Control and Management. Communications in Computer and Information Science. Vol.329 pp. 10-17, 2012.
13. Łukasik L., Ciszewski T., Wojciechowski J., Power supply safety of railway traffic control systems as a part of international transport safety. Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Part III, pp. 1212-1219, 2016.
14. Łukasik Z., Nowakowski W., Application of TTCN-3 for testing of railway interlocking systems, Communications in Computer and Information Science. Vol. 104 pp. 447-454, 2010.
15. Łukasik Z., Nowakowski, W., Ciszewski, T., Extensible language for data description in diagnostic of traffic control systems. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, (113), pp. 311–318, 2016.
16. Łukasik Z., Nowakowski W., Ciszewski T., Definition of data ex-change standard for railway applications, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, (113), pp. 319-326, 2016.
17. Łukasik Z., Nowakowski W., Ciszewski T., Ujednolicenie struktur danych stosowanych w diagnostyce systemów sterowania ruchem kolejowym. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transpor-towe, (6), pp.995–998, 2016.
18. Maciejewski M., Zablocki, W., Basis of the Formalization and the Algorithmisation of the Control Functions in ATC Systems. Mikul-ski Jerzy (Eds.), Communications in Computer and Information Science. Vol. 104 pp. 253-262, 2010.
19. Nash A., Huerlimann D., Schuett, J., Krauss V. P., RailML – a standard data interface for railroad applications, Proceedings of the Ninth International Conference on Computer in Railways (Comprail IX), Dresden: 233-240, 2004.
20. Nowakowski W., Łukasik Z., Bojarczak P., Technical Safety in the process of globalization. Proceedings of the International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences. pp. 1571-1578, 2016.
21. Perzyński T., Wojciechowski J., Łukasik Z., Rail Transport Infra-structure on the Example of Level Crossing System. International Journal of Engineering & Technology (IJET), 7(4), pp.228–231, 2018.
22. Pniewski R., Metoda oceny bezpieczeństwa cyfrowych systemów automatyki kolejowej, Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 2013.
23. railML The XML interface for railway applications http://www.railml.org.
24. UIC. Feasibility study. UIC RailTopoModel and data exchange format. http://www.railtopomodel.org, 2013.
25. UML, http://www.omg.org/spec/UML/2.5
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests