Wydanie czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2019 nr 1-2 wspierają:

 Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe objęło patronat nad:

Published: 2019-03-01

Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems

Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology

Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests

Efektywność transportu/Transport efficiency

Logistyka/Logistics

Organizacja i zarządzanie/Organization and management

Rynek i Marketing/Market and Marketing