Wydanie czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2018 nr 5 wspierają:

Czasopismo Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe objęło patronat nad:

Published: 2018-05-30

Wydarzenia/Events

Inteligentne Systemy Transportowe/Intelligent transport systems