Koncepcja budowy aplikacji szkoleniowej z wykorzystaniem środowiska chmury publicznej

Concept of building a training application with the use of a public cloud environment

  • Krzysztof Butlewski Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
  • Halina Wichowska Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
  • Agnieszka Strzelecka-Turska Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
Keywords: public claud, claud, simulation, training, training application

Abstract

The article discusses the concept of building a training application for aviation training. The authors pointed out the increasing use of the public cloud environment, presented the division and types of public cloud services. Authors presented the construction of training applications using Microsoft Azure public cloud.

References

1. K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, Cloud computing., Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011.
2. Arthur Mateos, Jothy Rosenberg, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, wydawnictwo Helion 2018.
3. https://azure.microsoft.com.
4. http://cafe.tg/le-cloud-computing
5. https://media.flexera.com
6. https://docs.sumerian.amazonaws.com/
7. https://github.com/Azure/Moodle
8. https://www.youtube.com/watch?time_continue=291&v=bCPGhrfpDrU&feature=emb_logo wykorzystanie Azure w Microsoft Flight Simulator 2020
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests