The influence of inflation pressure and ambient temperature on the value of the truck tires rolling resistance

Wpływ ciśnienia pompowania i temperatury otoczenia na wartość oporu toczenia opon ciężarowych

  • Wojciech Owczarzak Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Design and Motor Vehicles
  • Sławomir Sommer Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Design and Motor Vehicles
Keywords: truck tires, rolling resistance, fuel consumption

Abstract

The article discusses the effect of inflation pressure and the ambient temperature on the value of the rolling resistance of truck tires which directly translates into fuel consumption. For this purpose, a series of measurements was made at two ambient temperatures (at 25°C and -15°C), using different pumping pressures.

References

1. Reimpell J., BetzlerJ: Podwozia samochodów Podstawy konstrukcji, WKŁ, Warszawa 2001, s.456.
2. Taryma S., Opór toczenia opon samochodowych, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2007
3. Ejsmont J., Świeczko-Żurek B., Ronowski G., Opór toczenia opon samochodowych, Magazyn Autostrady, 7/2014
4. Norma ISO 28580:2018 Passenger car, truck and bus tyre rolling resistance measurement method - single point test and correlation of measurement results
5. Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G.: Urządzenie do pomiaru oporów toczenia opon, zwłaszcza samochodowych w warunkach drogowych podczas jazdy. „Patent na wynalazek”, nr P.384491, 01/2013
6. Taryma S., Mioduszewski P., Woźniak R., Ejsmont J., Aspekty zużycia opon samochodowych, W:(Materiały) Konferencja naukowa KONMOT 96, Perspektywy Rozwojowe Konstrukcji, Technologii i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Kraków – Szczawnica, 23-25.10.1996, T.2, Pojazdy Samochodowe, Konstrukcja i Badania, s.219-228
7. Taryma S., Analiza wpływu czynników eksploatacyjnych na opór toczenia opony. Czasopismo Techniczne Mechanika, Pojazdy Samochodowe, T.2, Z. 7M/2004. Kraków: Wydawnictwo Poli-techniki Krakowskiej, 2004, s.621-628
8. Ejsmont J., Taryma S.,Wilga M.,Woźniak R.: Pomiary oporów toczenia opon samochodowych. W: (Materiały) IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazdy samochodowe. Problemy rozwoju i eksploatacji”, AUTOPROGES 93, Jachranka k. Warszawy, 1993, s. 284-296
9. Ejsmont J., Motrycz G., Ronowski G., Stryjek P., Sobieszczyk S., Laboratoryjne badania oporu toczenia I temperatury opon do pojazdów specjalnych
10. Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G., Świeczko-Żurek B.: Influence of load and inflation pressure on the tyre rolling resistance, International Journal of Automotive Technology, Vol. 17, No. 2, pp. 237−244 (2016)
11. Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G., Świeczko-Żurek B.: Influence of load and inflation pressure on the tyre rolling resistance, International Journal of Automotive Technology, Vol. 17, No. 2, pp. 237−244 (2016)
12. Chang L.Y., Shackleton J.S., An overview of rolling resistance, Symposium on Tire Rolling Resistance at 122nd Meeting of Rub-ber Division, American Chemical Society at Chicago, Illinois, October 5-7, 1982
13. Clark S.K., A brief history of tire rolling resistance, Symposium on Tire Rolling Resistance at 122nd Meeting of Rubber Division, American Chemical Society at Chicago, Illinois, October 5-7, 1982
Published
2020-03-31
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency