Zastosowanie metody LCA do analizy wpływu opon samochodowych na środowisko naturalne

Application of the LCA method to analyze the impact of car tires on the environment

  • Katarzyna Piotrowska Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji
Keywords: ocena cyklu życia, ochrona środowiska, opony samochodowe

Abstract

In connection with the deteriorating condition of the environment, there is an increasing need to determine the impact of the life cycle of car tires on the environment - from processes related to the extraction of raw materials, their production, use, and post-use development. It is important to properly assess environmental impacts at each of these stages. This analysis is possible due to the use of various methods. The aim of the article is to present the LCA method for identifying the negative effects of car tires on the environment. It is caused by the fact that all stages of the material life cycle of tires generate pollution. The work deals with the problem of decreasing environmental resources, and thus limited possibilities of satisfying the needs of production processes. It is also discussed the need to increase awareness of the need for proper disposal of tires after the end of their use. In addition, the results of the ecological and energy life cycle analysis of the car tire were presented, which allowed the identification of areas with the greatest adverse impact on the environment and an indication to take actions to minimize negative impacts.

References

1. Merkisz J., Merkisz-Guranowska A., Daszkiewicz P., Silnikowe metody ograniczające emisje toksycznych składników spalin i zużycia paliwa współczesnych samochodów, „Logistyka” 2014, nr 4.
2. Kłos Z., Kasprzak J., Kurczewski P., Koncepcja, kształtowanie i ocena cyklu życia urządzeń technicznych, „Problemy Eksploatacji” 2012, nr 1.
3. Kasner R., Piasecka I., Piotrowska K., Tomporowski A., Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wy-branych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych, „Logi-styka” 2015, nr 3.
4. Merkisz-Guranowska A., Kiciński M., Wielokryterialna ocena systemów recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 2017.
5. Gronowicz J., Kubiak T., Recykling zużytych opon samochodowych, „Problemy eksploatacji” 2007, nr 2.
6. Piasecka I., Tomporowski A., Piotrowska K., Środowiskowa analiza wybranych możliwości zagospodarowania poużytkowego opon samochodowych, Przemysł Chemiczny” 2018, nr 10.
7. Lewandowska A., Środowiskowa Ocena Cyklu Życia Produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
8. ISO 14040: Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework.
9. Chłopek Z., Lasocki J., Zastosowanie oceny cyklu istnienia LCA w motoryzacji, Wydawnictwo Naukowe PIMOT, 2016.
10. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
11. Goedkoop M., Spriensma R., The Eco-indicator 99 – A damage oriented method for Life Cycle Assessment, Methodology Report Pré Consultants, Amersfoort 2000.
12. Tomporowski A., Piasecka I., Kruszelnicka W., Piotrowska K., Analiza możliwości komputerowego wspomagania badania i oceny cyklu istnienia odnawialnych źródeł energii, „Ekologia i Technika” 2015, nr 4.
13. Hertwich E.G., Pease W.S., ISO 14042 Restricts use and Development of Impact Assessment, “The International Journal of Life cycle Assessment” 2008, nr 3.
14. Heijungs R., Huppes G., Haes H.A., Berg N.W., Dutilh Ch.E., Life Cycle Assessment: What is it and how to do it?, UNEP Industry and Environment, Paris 2006.
Published
2020-03-31
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology