Forecasting of the dynamic impacts from planned railway route on environment

Prognozowanie oddziaływań dynamicznych od planowanej trasy kolejowej na otoczenie

  • Jarosław Bednarz AGH Akademia górniczo-Hutnicza, Katedra Robotyki i Mechatroniki
Keywords: ground vibrations, vibration monitoring, high speed railways

Abstract

The paper presents the principles and methodology for analyzing the dynamic impacts from newly designed rail transport routes for high-speed rail. These type of interactions and, in particular, the nature of vibration propagation should be taken into account in any environmental opinion prepared for newly designed rail transport routes. The article presents the steps of assessment of dynamic impacts , which should be a basic methodology in the process of design and construction of rail transport routes.

References

1. Adamczyk J., Targosz J., Stryczniewicz L. ,Brożek G., Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia dotyczącego budowy linii kolejowej, na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP, opracowanie firmy Inter-Eko Sp. z o.o. Kraków, listopad 2011.
2. Bednarz J., Targosz J., Eksperymentalna analiza rozchodzenia się drgań w gruncie wywołanych przejazdem pojazdów szynowych, Logistyka, nr 6, str. 153-160, 2011.
3. Bednarz J., Targosz J., Experimental verification of the developed soil model describing the propagation of vibration wave in the ground, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 19, no. 3, str. 31–39, 2012.
4. Bednarz J., Targosz J., Finite elements methods in analisis of propagations of vibrations wave in the soil, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 18, no. 3, str. 19–25. 2011.
5. Bednarz J., Zastosowanie metody elementów skończonych w analizie drgań gruntu, TTS - Technika Transportu Szynowego, nr 9, str. 2215-2222, 2012.
6. Ciesielski R., Maciąg E., Drgania drogowe i ich wpływ na budynki, WKŁ, Warszawa 1990.
7. Hassen G, de Buhan P, Abdelkrim M., Finite element implementa-tion of a homogenized constitutive law for stone column-reinforced foundation soils, with application to the design of structures, Computers and Geotechnics, vol. 37, str. 40-49, 2010.
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology