New Technologies in the Field of Ensuring Security for Restricted and Public Areas at Airports

Nowe technologie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla stref zastrzeżonych i ogólnodostępnych na lotniskach

  • Gabriel Nowacki
  • Bohdan Paszukow
Keywords: threats, advanced technology, security system.

Abstract

The paper refers to innovative solution of security at international Airports, taking specifically into consideration current challenges within secure processing of passengers and protection of critical and public spaces, in light of types of current major threats. One of the main reasons, why aviation being one of the most regulated means of transport in sense of security, is the fact of continues serious risk and vulnerability for terrorist attacks. Instead of continues implementation of strict security measures, the number of incidents and breaches within aviation international security environment, being updated almost at daily basis, all around the world. Therefore, the primary role of all aviation regulatory and professional stakeholders is to effectively protect and secure variety of aviation ecosystems such as airports and airlines. To meet the challenges of increased security regulations and growing number of passengers, and to keep up date on the latest antiterrorism strategies, airports are looking for tailor made solutions. Such solutions are primary based on electronic deployment of new types of equipment aiming to improve detection of threats materials with specific focus on explosives and CBRN threats. Within the scope of this paper, presented key technological elements supporting threats detection, as well as indicated main points referring to general perception amongst airport security systems.

Artykuł dotyczy zastosowania nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa na międzynarodowych lotniskach, biorąc pod uwagę aktualne wyzwania związane z odprawą pasażerów, ochroną krytycznych i ogólnodostępnych stref, w świetle aktualnych poważnych zagrożeń. Jednym z głównych powodów, dla których lotnictwo jest jednym z najbardziej uregulowanych środków transportu w sensie bezpieczeństwa, jest fakt, że nadal występują poważne zagrożenia i podatność na ataki terrorystyczne. Liczba incydentów i naruszeń w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa lotniczego, aktualizowana jest niemal codziennie, na całym świecie. Dlatego główną rolą wszystkich podmiotów regulacyjnych i zawodowych w lotnictwie, jest skuteczna ochrona różnorodnych ekosystemów lotniczych, takich jak lotniska i linie lotnicze. Aby sprostać wyzwaniom związanym z restrykcyjnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i rosnącą liczbą pasażerów, a także aby być na bieżąco z najnowszymi strategiami antyterrorystycznymi, lotniska poszukują nowych rozwiązań w tym zakresie. Takie rozwiązania opierają się przede wszystkim na elektronicznym wdrażaniu nowych rodzajów urządzeń mających na celu poprawę wykrywania materiałów stanowiących zagrożenie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wybuchowych i zagrożeń CBRN. W ramach tego artykułu zaprezentowano kluczowe elementy technologiczne wspierające wykrywanie zagrożeń, a także wskazano główne punkty odnoszące się do ogólnej percepcji wśród systemów bezpieczeństwa lotnisk.

References

1. A Morphological Approach for Proactive Risk Management in Civil Aviation Security - 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting, At Orlando, FL, January 2009.
2. Air Transport IT Review, All Change at the airport, October 2017.
3. Browne, M., In search of security: radar scanners that undress people. The New York Times. May 5, 2014.
4. Concept of future technology in CCTV cameras that detects criminal and terrorist attacks. Gotrend Technologies International. March 12, 2016 by Prasad.
5. Director general’s report on the global air transport industry. IATA, 5 June, 2017.
6. Dolnik, A., Understanding Terrorist Innovation: Technology, Tactics and Global Trends. June 26, 2009 by Routledge.
7. Elias, B., Airport and Aviation Security: U.S. Policy and Strategy in the Age of Global Terrorism. September 14, 2009 by Auerbach Publications.
8. ETD Market Size, Share and Trends Analysis Report, March 2018, Grand View Research.
9. Nowacki G., Olejnik K, Woźniak G., Analiza zagrożeń terrory-stycznych dla sektora transportu lotniczego, Logistyka nr 4/2015.
10. Working Knowledge: Body Scanners – Weapons Revealed, Scientific America 2017.
Published
2019-08-29
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology