Analiza natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina

Analysis of road traffic intensity on selected streets of Szczecin

  • Paweł Regulski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Karol Franciszek Abramek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Keywords: road traffic intensity, passeneger cars

Abstract

The article presents the analysis of road traffic intensity on selected streets of Szczecin. The research were carried out on three selected streets on working days in the afternoon transport peak. As part of the research, the number of passenger cars was determined in order to make possible the use of the railway infrastructure network as part of the public transport system.

W artykule przedstawiono analizę natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina. Badania przeprowadzono na 3 wybranych ulicach w dni robocze w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego. Określono liczbę samochodów osobowych w celu ewentualnego wykorzystania sieci infrastruktury kolejowej w ramach systemu komunikacji miejskiej.

 

References

1. Berczyński S., Chmielewski K., Statystyka matematyczna. Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu Statistica PL, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2002.
2. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
3. Kozłowska M., Abramowicz A., Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7–8.
4. Macioszek E., Analiza wyników pomiarów ruchu drogowego prowadzonych w latach 2000–2015 na sieci dróg w województwie śląskim, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.
5. Pamuła T., Klasyfikacja warunków ruchu drogowego na podstawie cech tekstur na obrazach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
6. Winiarski M., Chrzan M., Strategia wyznaczania drogi dla przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
Published
2018-04-26
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing