Skutki opóźnionej restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim

Delayed effects of restructuring the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski

  • Andrzej Abramowicz
  • Karolina Ziółkowska

Abstract

W artykule przedstawiono charakterystykę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową. W syntetycznym ujęciu opisano przyczyny trudnej sytuacji spółki, plan restrukturyzacji, jego koszty oraz efekty uzyskanej pomocy indywidualnej.

In the article a characterization of the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski and its economic-financial situation was presented. In the synthetic presentation causes of the company’s  difficult situation. the restructuring plan, its costs and effects of obtaining the individual aid were described.

References

Abramowicz A., Abramowicz M., Ziółkowska K., Koszty jakości jako czynnik determinujący działania projakościowe w transporcie publicznym, „Autobusy – Technika Eksploatacja Systemy Transportowe” 2016, nr 9.
Abramowicz A., Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie, „Autobusy – Technika Eksploatacja Systemy Transportowe” 2015, nr 11.
Abramowicz A., Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., „Autobusy – Technika Eksploatacja Systemy Transportowe” 2016, nr 11.
Abramowicz A., Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A., „Autobusy – Technika Eksploatacja Systemy Transportowe” 2017, nr 1–2.
Abramowicz A., Pomoc publiczna dla Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej, „Autobusy – Technika Eksploatacja Systemy Transportowe” 2015, nr 4.
Dyr T., Abramowicz A. Projekt e-Bus jako instrument rozwoju transportu publicznego, „Autobusy – Technika Eksploatacja Systemy Transportowe” 2016, nr 7–8.
Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
Program restrukturyzacji na lata 2011–15 PKS w Ostrowie Wielkopolskim z aneksami nr 1 i 2, z kwietniu 2011 roku oraz w sierpniu 2014 roku.
Sprawozdania Zarządu PKS w Ostrowie Wielkopolskim za lata 2006–2016.
Published
2018-02-20
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems