Solaris – lider na rynku autobusów miejskich w Polsce

Solaris – leader on the market of city buses in Poland

  • Tadeusz Dyr K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics and Legal Sciences
Keywords: bus market, public transport, Solaris buses

Abstract

Co roku lider polskiego rynku autobusowego organizuje w Warszawie konferencję prasową podsumowującą miniony rok działalności. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 15 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów miejskich w Polsce.

Every year the leader of polish bus market organizes a press conference in Warsaw to sum up the previous year of operation. This article presents market results and novelties introduced by Solaris, the leader of city buses sales in Poland for 15 years.

References

Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
Rusak Z., Bus Euro Test 2016 w Brukseli, czyli „Umarł Diesel. Niech żyje elektryczność”, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
Rusak Z., Tytuł International Bus of the Year dla new Solarius Urbino electric, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 7–8.
Graff M., Przemysł taboru szynowego w Polsce, „Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 9.
Published
2018-02-20
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing