Szczecin – pionierem elektomobilności w regionie

Szczecin - pioneer of electromobility in the region

  • Jaromir Mysłowski
Keywords: electromobility, public transport, rolling stock

Abstract

The article discusses the pioneering role of Szczecin in the field of ecomobility development in the region. Ambitious plans and intentions for modernization and even complete change of public transport and the state of their implementation have been presented. Practical results of the adjustment of rolling stock and rail rolling stock to the national and EU requirements in the field of toxic substances emission and environmental protection were presented.

W artykule omówiono pionierska rolę Szczecina w dziedzinie rozwoju ekomobilności w regionie. Przedstawiono ambitne plany i zamierzania dotyczące modernizacji, a nawet zupełnej zmiany transportu zbiorowego  oraz stan ich realizacji. Przedstawiono praktyczne skutki dostosowania taboru kołowego i szynowego do wymagań krajowych i unijnych w dziedzinie emisji toksycznych substancji i ochrony środowiska naturalnego.

References

Mysłowski J, E-autobusy w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym nowy kierunek rozwoju komunikacji miejskiej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.

Mysłowski J ,E-autobusy pracujące w systemie depot charging lub opportunity charging -świadomy wybór, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.

Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności, Dziennik.pl 2017

Studium wykonalności "Szczecińska Kolej Metropolitalna" Etap IV 2014.

Transport kolejowy w Szczecinie, 2017.

http://www.swiatowy.org Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie, 2002.

materiały prasowe Urzędu Miasta

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology