Usprawnienie przewozu towarów transportem drogowym w procesie dystrybucji materiałów drewnopochodnych

Improving road transport of goods in the process of distribution of wood-based materials

  • Wiesław Szada-Borzyszkowski Politechnika Koszalińska, Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego
  • Monika Szada-Borzyszkowska Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

Abstract

The article covers the problem of safety of wood-based materials during transport. There are three ways to improve the material transport process. Optimal routes have been proposed, on the basis of the nearest neighbour method, the Little algorithm and the GPS system.

W artykule omówiony został problem bezpieczeństwa materiałów drewnopochodnych podczas transportu. Zaprezentowano trzy metody optymalizacji procesu transportu materiałów. Zaproponowano optymalne trasy przejazdu wyznaczone przy wykorzystaniu metody najbliższego sąsiada, algorytmu Little’a oraz systemu GPS.

Published
2018-09-26
Section
Logistyka/Logistics