Wybrane aspekty analizy czasu pracy kierowcy

Selected aspects of analysis of driver’s working time

  • Małgorzata Mrozik Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Miron Orzechowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Krzysztof Danilecki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstract

The introduction of the provisions of Regulation EC No 561/2006 and AETR agreement in Europe has consolidated the ruler on driving times. As a result, drivers working in international transport must apply to the same or very similar legislation. Drivers need to remember all the rules on drivers’ hours. Equipment used for recording driver activities, called tachographs allow control authorities to verify compliance.

Wprowadzenie przepisów rozporządzenia WE nr 561/2006 oraz umowy AETR ujednoliciło w Europie zasady dotyczące czasu pracy kierowcy. Dzięki temu kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe muszą stosować się do tych samych lub bardzo zbliżonych do siebie przepisów. Kierowcy podczas wykonywania pracy muszą pamiętać o wszystkich przepisach dotyczących czasu pracy kierowcy. Urządzenia rejestrujące aktywności kierowców, czyli tachografy, pozwalają organom kontrolującym przede wszystkim na weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących ich czasu pracy.

Published
2018-09-26
Section
Logistyka/Logistics