Metody pomiaru prędkości obrotowej w mechatronice

Methods of measuring crankshaft speed in mechatronics

  • Monika Andrych-Zalewska Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Pojazdów
  • Radosław Włostowski Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Pojazdów
  • Radosław Wróbel Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Pojazdów

Abstract

The article discusses methods of measuring rotational speed. Classical methods as well as a new method using vibration measurement as the input function in the process of obtaining the result of the crankshaft rotational speed were presented. A classic diagnostic path, as well as digital signal processing, is required to obtain the correct diagnostic INFORMATION. The work also includes information on the CAN bus as well as the EOBD system.

W artykule omówiono metody pomiaru prędkości obrotowej. Przedstawiono metody klasyczne oraz nową metodę wykorzystującą pomiar drgań jako funkcję wejściową w procesie uzyskiwania wyniku prędkości obrotowej wału korbowego. Aby uzyskać prawidłowe INFORMACJE diagnostyczne, wymagana jest klasyczna ścieżka diagnostyczna oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału. Praca zawiera również informacje na temat magistrali CAN, a także systemu EOBD.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests