Separator substancji ropopochodnych – ważny element gospodarki ściekowej na stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

The separator for oil-derived substances - an important element to the wastewater discharge system at a station for dismantling of exploited vehicles

  • Krzysztof Rećko Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska

Abstract

The article presents the characteristics of the coalescence separator of oil derived substances, as a device necessary to protect the soil and water environment as part of the wastewater discharge system carried out at the station. The scope of the articles includes issues regarding mainly the construction, operation principle and exploitation separator and its proper selection necessary to ensure pretreatment of industrial wastewater generated at the dismantling station.

W artykule przedstawiono charakterystykę  separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych jako urządzenia niezbędnego do ochrony środowiska gruntowo-wodnego w ramach prowadzonej na stacji demontażu gospodarki ściekowej. Przedstawiono głównie zagadnienia dotyczące budowy, zasady działania i eksploatowania separatora, ale przede wszystkim właściwego jego doboru  niezbędnego do zapewnienia prawidłowego podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na stacji demontażu.

Published
2018-09-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology