Analiza wydajności środków transportu dystrybutora gazu płynnego

  • Cieśla Maria Politechnika Śląska
Keywords: transport butli gazowych, dystrybucja butli gazowych, dystrybucja gazu płynnego, wydajność środka transportu, flota

Abstract

W artykule omówiono tematykę związaną z realizacją procesu transportowego dotyczącego dystrybucji gazu płynnego. Celem niniejszego artykułu w części opisowej było przedstawienie najważniejszych elementów związanych z transportowaniem, zabezpieczaniem, magazynowaniem i manipulacją towaru niebezpiecznego w postaci butli gazowych. W części badawczej przedstawiono analizę porównawczą środków transportu wykorzystywanych do dystrybucji butli na przykładzie rzeczywistego operatora gazu płynnego. Analizę wydajności środków transportu dystrybutora gazu płynnego przeprowadzono dla wykonanej trasy przewozowej czterech pojazdów rozwożących butle gazowe podczas tygodnia roboczego oraz pracy przewozowej rocznej. Analiza została wykonana w oparciu o harmonogramy rozjazdów floty, w których zebrano dane dotyczące ładowności, liczby kursów, liczby punktów odbiorczych oraz km trasy, które zsumowano dla zestawienia rocznego.

References

1. Cieśla M., Opasiak T.: Load securing in cargo transport units. Monograph. Wydawnictwo J&L Żochowski, Katowice 2014
2. http://www.pfgt.org.pl/archiwum/Broszury_PFGT/Bezpieczny_Transport.pdf (12.11.2018)
3. Nowacki G., Olejnik K., Krysiuk C.: Zagrożenia i ratownictwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce. Logistyka, 4/2015, s. 8053-8062
4. Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K.: Transport drogowy towarów niebezpiecznych: prognoza na lata 2015-2020. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17/2016, s. 127-132
5. PN-EN 12195: Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania
6. PN-EN ISO 7010: Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229)
8. Sadowski J.: Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych. Logistyka, 3/2011, s. 2415-2422
9. Salomon A.: Przewóz substancji niebezpiecznych z punktu widzenia wymagań spedycyjno-transportowych. Logistyka, 4/2014, s. 3247-3262
10. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r. z późn. zm.)
11. Wrona M. Analiza procesów logistycznych w transporcie lotni-czym na przykładzie stosowania kontenerów lotniczych w Polsce i na świecie. Praca dyplomowa inżynierska. Promotor: M. Cieśla. 2016. 65 str
Published
2020-04-02
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency