Zastosowanie nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesami logistycznymi

The use of modern IT techniques and tools in managing and supporting logistics processes

  • Karolina Trzyniec Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
  • Sławomir Kurpaska Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
  • Maciej Gliniak Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
  • Ernest Popardowski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Keywords: logistics, Internet of things, artificial intelligence tools

Abstract

The article discusses issues regarding the use of techniques and tools in the field of artificial intelligence to manage logistics in the enterprise. The operation of the supply chain was described based on the Internet of Things and the support of logistics processes through their computerization, followed by automation and robotization was described. In summary, the possibilities, limitations and challenges posed by the use of modern IT techniques in logistics are presented.

References

1. Piątek Z., Czym jest Przemysł 4.0? Część I, pozyskano z: http://przemysl-40.pl/ (dostęp: 15.11.2019), 2017.
2. Jaki wpływ ma Przemysł 4.0 na współczesną logistykę? Pozyska-no z: https://www.comp-win.pl/blog/wplyw-przemysl-4-0-wspolczesna-logistyke/ (dostęp: 15.11.2019).
3. Bujak A., „Rewolucja przemysłowa – 4.0” i jej wpływ na logistykę XXI wieku, Autobusy, 2017, nr 6.
4. Bień-Chudarek S. Internet rzeczy – czym jest i jaki ma wpływ na nasze życie. Pozyskano z: https://gomobi.pl/blogi/internet-rzeczy-czym-jest-i-jaki-ma-wplyw-na-nasze-zycie/ (dostęp: 15.11.2019), 2015.
5. Piątek Z., Jak optymalizować produkcję z wykorzystaniem IoT? Pozyskano z: http://przemysl-40.pl/index.php/2019/06/18/internet-rzeczy-w-przemysle-3/ (dostęp: 15.11.2019), 2019.
6. Poniewierski A. Komentarz do artykułu: Piątek Z., Internet rzeczy w przemyśle, Pozyskano z: http://przemysl-40.pl/index.php/2019/06/13/internet-rzeczy-w-przemysle-2/ (do-stęp: 15.11.2019), 2019.
7. Czym jest chmura obliczeniowa? Pozyskano z: https://azure.microsoft.com/pl-pl/overview/what-is-cloud-computing/ (dostęp: 15.11.2019)
8. Platforma IoT – niezbędne informacje. Pozyskano z: http://iot.pl/platforma-iot-niezbedne-informacje/ (dostęp: 15.11.2019), 2018.
9. Krupanek B., Bogacz R., Węzły końcowe systemów Internetu rzeczy, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2018, Nr 59
10. Piątkowski A. Masowa kastomizacja jako strategia uzyskania przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 1, 2017.
11. Hou J., Su. D., EJB-MVC oriented supplier selection system for mass customization, Journal of Manufacturing Technology Management No. 18(1), 2007, 54-71.
12. Brzeziński M., Procesy projektowania systemów logistycznych, Logistyka, Nr 6, 2014.
13. Wawrzała P., Po co nam sztuczna inteligencja? Referat na seminarium naukowym „Człowiek we współczesnej nauce” organizowanym przez Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej 23.04.2015.
14. Czym jest sztuczna inteligencja? Pozyskano z: https://www.oracle.com/pl/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html (dostęp: 15.11.2019)
15. http://przemysl-40.pl/
16. http://www.tsl-biznes.pl/newsy/przemysl-4-0-w-logistyce/
17. https://iautomatyka.pl/zautomatyzowana-fabryka-samochodow-tesli-seria-filmow/
18. https://www.altoros.com/blog/adopting-an-iot-platform-things-to-know-and-pitfalls-to-avoid/
Published
2020-03-31
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management