Cyfrowe platformy technologiczne w logistyce

Digital technology platforms in logistics

  • Krzysztof Bartczak Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Keywords: logistics, digitization, technology platforms, digital logistics platforms, benefits

Abstract

The article discusses issues regarding the nature and types
of digital technology platforms, as well as areas of their use in logistics. In this case, they characterized selected from a platform, showing the features and advantages that may be generated by it. In some issues reference was made to the results of own research. The article proved that digital technology platforms are widely used in logistics, including but not limited to activities related to traffic control or optimization of logistics processes. At the same time, they generate numerous benefits, including reduction of costs and increase of profits as well as increasing the level of competitiveness, resulting, for example, from the reduction of so-called empty runs or increased efficiency in the implementation of transport and storage processes.

References

1. De Reuver M., Sørensen C., Basole R.C., The digital platforms: a research agenda, „Journal of Information Technology” 2015, nr 4.
2. Corin Stig D., Technology Platforms. Organizing and Assessing Technological Knowledge to Support its Reuse in New Applications, University of Technology, Gothenburg 2015.
3. Sun R., Keating B., Gregor S., Information Technology Platforms: Definition and Research Directions, [w:] Proceedings of the 26th Australasian Conference on Information Systems (ACIS 2015), University of Sydney, Auckland 2015.
4. Baron R., Zintel M., Zieris M., Mikulla D., Digital platforms in freight transportation. A true industry disruptor?, Arthur D. Little, Paris 2017.
5. Hofmann E., Osterwalder F., Third-Party Logistics Providers in the Digital Age: Towards a New Competitive Arena?, „Logistics” 2017, nr 1.
6. Banker S., A Digital Logistics Platform, https://www.forbes.com/sites/stevebanker/2019/03/01/a-digital-logistics-platform/#560ff99c786b, dostęp: 5 listopada 2019 r.
7. Tubielewicz A., Tubielewicz K., Doskonalenie funkcjonowania łańcucha logistycznego na bazie strategicznej karty wyników, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom I, red. R. Kno-sala, PTZP, Opole 2016.
8. Constantinides P., Henfridsson O., Parker G., Platforms and Infrastructures in the Digital Age, „Information Systems Research” 2018, nr 2.
9. Morgan L., Hintermann F., Vazirani M., Five Ways to Win with Digital Platforms, Accenture, Dublin 2016.
10. LeHong H., Howard C., Gaughan D., Logan D., Building a Digital Business Technology Platform, Gartner, Stamford 2016.
11. Leal E., Logistics platforms as a pivotal element in competitiveness and sustainability, „Bulletin FAL” 2011, nr 10.
12. Sułkowski Ł., Wirtualizacja procesów logistycznych z wykorzysta-niem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (e-logistyka), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, z. 16.
13. Gajšek B., Lipičnik M, Menc M., The logistics platform disambiguation, „Research in Logistics & Production” 2012, nr 1.
14. Gawer A., Bridging Differing Perspectives on Technological Plat-forms: Toward an Integrative Framework, „Research Policy. Elsevier” 2014, nr 7.
15. Faber A., Matthes F., Michel F., Digital Mobility Platforms and Ecosystems. State of the Art Report, Technical University of Mu-nich, Munich 2016.
16. Adamczewski P., Internet rzeczy w rozwoju e-logistyki organizacji inteligentnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 249.
17. Tipping A., Kauschke P., Shifting patterns. The future of logistics industry, PwC, London 2016.
18. Aivazidou E., Antoniou A., Using Cloud Computing in Supply Chain Management: Third-Party Logistics οn the Cloud, [w:] 2nd International Conference on Supply Chains, Athens 2012.
19. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2017, ILiM, Poznań 2018.
20. Malinowska M., Rzeczycki A., Rozwiązania cloud computing w logistyce – stan obecny I tendencje rozwojowe, „Problemy Trans-portu i Logistyki” 2016, nr 4.
21. Leończuk D., Możliwości zastosowania technologii Cloud computing w logistyce, „Logistyka” 2012, nr 5.
22. Kawa A., Elektroniczna giełda transportowa jako podmiot sektora usług logistycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-go we Wrocławiu” 2014, nr 355.
23. Cichosz M., Digitalization and Competitiveness in the Logistics Service Industry, „E-Mentor” 2018, nr 5.
24. Gunasekaran A., Ngal E., Cheng T.C.E., Developing an e-logistics system: A Case study, „International Journal of Logistics. Research & Applications” 2007, nr 4.
25. Auvinen H., Digital platforms for supply chains and logistics, http://platformvaluenow.org/signals/digital-platforms-for-supply-chains-and-logistics/, dostęp: 7 listopada 2019 r.
26. Digital Transformation of Industries. Logistics Industry, WEF – Accenture, Cologny/Geneva 2016.
27. Benefits of online platforms, https://www.oxera.com/getmedia/84df70f3-8fe0-4ad1-b4ba-d235ee50cb30/The-benefits-of-online-platforms-main-findings-(October-2015).pdf.aspx?ext=.pdf, dostęp: 7 listopada 2019 r.
28. Założenia do strategii AI w Polsce, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2018.
29. Śliwczyński B., E-Logistyka, [w:] Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, Krzyżaniak S., ILiM, Poznań 2009.
30. https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-sledzenia-wyrobow-tytoniowych-track-trace/, dostęp: 7 listopada 2019 r.
31. Homchant P., Strategic Supply Chain Management for Freight Forwards. Enhancing customer experience through a digital plat-form, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki 2019.
32. Hofmann S., Cyfryzacja przygląda się pracownikom, „Logistics Manager” 2019, nr 1.
33. https://www.trans.eu/pl, dostęp: 8 listopada 2019 r.
34. https://a-ster.pl, dostęp: 8 listopada 2019 r.
35. https://transmetrics.eu, dostęp: 8 listopada 2019 r.
36. https://www.dpksystem.pl, dostęp: 8 listopada 2019 r.
37. Kisielewski P., Nowoczesna platforma projektowa i integracyjna systemów IT w transporcie zbiorowym, „Transport Miejski i Re-gionalny” 2016, nr 1.
38. https://www.cargosense.com, dostęp: 8 listopada 2019 r.
Published
2020-03-31
Section
Logistyka/Logistics