Wykorzystanie środowiska Visual Studio w procesie dydaktycznym nauki programowania robotów przemysłowych

Using the Visual Studio environment in the didactic process of industrial robots programming

  • Łukasz Sobaszek Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji, Zakład Robotyzacji i Organizacji Produkcji
Keywords: robotisation, robot programming, Visual Studio

Abstract

The paper presents the possibilities of using the popular programming environment to develop applied applications that support teaching process of programming and operating modern industrial robots. First of all, the basic issues of the use of robots, methods of robot programming and tools used in this area were characterized. Moreover, the possibilities of using the Visual Studio environment to support the didactic process of industrial robot programming teaching were discussed. In addition, the paper presents the author’s computer application and an example of its use.

References

1. Hajduk M., Koukolová L., Trends in Industrial and Service Robot Application, Applied Mechanics and Materials, 791, pp. 161–165, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.791.161
2. Hajduk M., Jenčik P., Jezný J., Vargovčik L., Trends in Industrial Robotics Development, Applied Mechanics and Materials, 282, pp. 1–6, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.282.1
3. Sobaszek Ł., Gola A., Świć A., Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, [red:] Knosala Ryszard – Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 460–471.
4. Pedersen M. R., Nalpantidis L., Andersen R. S., Schou C., Bøgh S., Krüger V., Madsen O., Robot skills for manufacturing: From concept to industrial deployment, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 37, 2016, pp. 282–291, https://doi.org/10.1016/j.rcim.2015.04.002.
5. Kaczmarek W., Panasiuk J., Języki programowania a programowanie robotów, Napędy i sterowanie, Nr 3, 2019, str. 72–78.
6. Honczarenko J.: Roboty Przemysłowe. Budowa i zastosowanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.
7. Kumičáková A. Rengevič A., Automation of Manufacturing Technologies with Utilisation of Industrial Robots, Applied Computer Science, Vol. 11, No. 3, 2015, pp. 5–18.
8. Sobaszek Ł., Gola A.: Perspective and Methods of Human – Industrial Robots Cooperation. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 791, pp. 178–183, https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.791.178
9. Halvorson M.: Microsoft Visual Basic 2010 Step by Step, Microsoft Press, Washington, 2010.
10. Kawasaki Robot Materials, RS003NFE70 – Robot Specification, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
11. Kawasaki Robot Materials, Kawasaki Robot Controller E Series Operation Manual, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests