Dokładność oceny przez diagnostę siły nacisku na pedał hamulca

Accuracy of evaluation by the diagnostician of the pressure on the brake pedal

  • Jerzy Kupiec Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  • Agnieszka Kupiec Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Keywords: brake pedal, pressure force, technical test, diagnostician

Abstract

The article discusses the problem of assessing the pressure on the brake pedal by a diagnostician during a brake system efficiency test. These types of tests are carried out as part of mandatory periodical technical tests of motor vehicles. A group of diagnosticians was tested using the car prepared for testing in terms of their ability to generate and control a specific pressure on the brake pedal. The obtained results will allow determining the impact of experience, age or training of a diagnostician on its value.

References

1. Wróblewski P., Kupiec J., Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Warszawa, WKŁ 2015
2. Kupiec J., Kupiec A.: Wpływ ciśnienia w ogumieniu na wyniki badań w SKP, Miesięcznik dla naprawiających i badających pojazdy "Serwis motoryzacyjny" nr 6/2014,Wydawnictwo PISKP Warszawa 2014 r.
3. Kupiec J., Ślaski G., Pikosz H.: Parametry pracy układu hamulców samochodu osobowego w badaniach eksperymentalnych, czasopismo Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe -2018, nr 12.
4. Dz. U. z dnia 10 czerwca 2015r. poz. 776 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests