Stanowisko laboratoryjne do badania elementów i układów regulacji automatycznej

Laboratory stand for testing the elements and automatic control systems

  • Konrad Krzysztoszek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
  • Dariusz Podsiadły Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
  • Tomasz Kijewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Keywords: automation, linear control system, operational amplifier

Abstract

The paper presents a laboratory station enabling modelling and testing of linear regulation elements and systems. The station was built by students supervised by employees of the Department of Automatic Control and Measurement Engineering, of the Faculty of Transport, Electrical Engineering and Informatics  of the UTH of Radom and is used during laboratory classes of  the course in Automatics.

References

1. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania, WNT, Warszawa 2005
2. Kijewski T.: Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego do badania elementów i układów regulacji automatycznej, Praca dyplomowa inżynierska WTiE UTH., Radom 2019
3. Luft M., Krzysztoszek K., Podsiadły D.: Zadania projektowe z teorii sterowania. Część 1. Układy liniowe, Wyd. II, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007
4. Luft M., Krzysztoszek K., Podsiadły D., Pietruszczak D.: Zadania projektowe z teorii sterowania. Część II – Układy wielowymiarowe, liniowe układy impulsowe, nieliniowe układy sterowania, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007
5. Luft M., Łukasik Z.: Laboratorium automatyki, Wyd. V popr., Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007
6. Luft M., Łukasik Z.: Podstawy teorii sterowania, Wyd. IV popr., Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007
7. Łukasik Z., Kuśmińska A.: Laboratorium komputerowej symulacji układów automatyki, Wyd. II, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005.
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests