Journals

  • Central European Review of Economics & Finance

    The Central European Review of Economics & Finance provides a specialized forum for the publication of research in the area of microeconomics, macroeconomics, international economics, international finance, economic policy, financial economics, finance, banking, accountancy, insurance and the theory of management and the firm, placing primary emphasis on the highest quality analytical, empirical contributions in the above mentioned major areas.

  • Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

    AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe w kompleksowy sposób porusza problematykę transportu zbiorowego. W czasopiśmie publikowane są artykuły w dotyczące takich zagadnień, jak bezpieczeństwo i ekologia, rynek i marketing, przewoźnicy i systemy transportowe, wydarzenia, historia i nowe konstrukcje, prawo, producenci i poddostawcy, eksploatacja i testy, polemiki, recenzje, sylwetki, systemy biletowe, technika, Unia Europejska, logistyka