We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o, z siedzibą 25 Czerwca 68; 26-600 Radom, e-mail: redakcja@autobusy-test.com.pl
 • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się za pośrednictwem e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
 • Dane będą przetwarzane w celu procesu wydawniczego na podstawie zgody na przetwarzanie danych otrzymanych od autora.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do opublikowania artykułu lub recenzji artykułu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe opublikowanie artykułu ani wykonania recenzji.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane autorów artykułu zostaną wykorzystane także w procesie rejestracji artykułu w Crossref (https://www.crossref.org/) w celu nadania identyfikatora DOI. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Economic Publishing Platform (http://economic-research.pl/).
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.