Zasady etyki publikacyjnej

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, wydawca czasopisma Central European Review of Economics & Finance, deklaruje ciągłe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie wysokiej jakości artykułów naukowych. Kwalifikacja artykułu będzie w każdym przypadku odbywała się na podstawie sprawiedliwych i etycznych procedur selekcji i recenzowania zgłoszonych manuskryptów.

W celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym wydawca czasopisma Central European Review of Economics & Finance będzie postępował zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) dostępnymi na stronie www.publicationethics.org.

 

The Central European Review of Economics & Finance is covered by the following abstracting/indexing services:

BazEkon

Index Copernicus International – Journal Master List

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

POL-Index

CEON - Biblioteka Nauki

Central and Eastern European Online Library

 

 

Membership