Wpływ parametrów modelu na dokładność wyników symulacji przepływomierza

The impact of model parameters on the accuracy of the flowmeter simulation

  • Sławomir Jurkowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Techniczny
  • Karina Janisz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Techniczny
Keywords: symulacje CFD, model, zwężka, metoda objętości skończonych

Abstract

The article presents the analysis of the impact of the compressor flow simulation parameters through the Venturi tube on the accuracy of the obtained results. The Ansys 2019 R2 program was used for analysis. The analysis was carried out on the basis of the pattern for which the results of flow calculations according to standards PN-EN ISO 5167-4: 2005. The influence of the gas model and turbulence model was considered. The entire measurement system, including impulse lines, was subject to simulation.

References

1. Arun R, Yogesh Kumar K J, Seshadri V, Prediction of discharge coefficient of Venturimeter at low Reynolds numbers by analytical and CFD Method, International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR) ISSN: 2321-0869, Volume-3, Issue-5, May 2015
2. Baylar A., Cihan Aydin M, Unsal M. Ozkan F., Numerical Modeling of Venturi Flows for Determining Air Injection Rates, Mathematical and Computational Applications, Vol. 14, No. 2, pp. 97-108, 2009
3. Cyklis P., Młynarczyk P., The role of the CFD modelling in the shape optimization of the pressure pulsations dampers, Czasopismo Techniczne. Mechanika., 2-M/2015
4. Dastane G. G.,Thakkar H., Shah R., Perala S., Raut J., Pandit A.B. Single and multiphase CFD simulations for designing cavitating venturi. Chemical Engineering Research & Design: Transactions of the Institution of Chemical Engineers Part A. Sep 2019, Vol. 149, p1-12. 12p., DOI: 10.1016/j.cherd.2019.06.036
5. Guerra V. G., Achiles A. E., Béttega R., Influence of Droplet Size Distribution on Liquid Dispersion in a Venturi Scrubber: Experi-mental Measurements and CFD Simulation. Industrial & Engineering Chemistry Research. Mar2017, Vol. 56 Issue 8, p2177-2187. 11p. DOI: 10.1021/acs.iecr.6b03761
6. Hongbo S, Mingda L, Pet N., Qingxia L. Experimental and numerical study of cavitation flows in venturi tubes: From CFD to an empirical model. Chemical Engineering Science. Nov2019, Vol. 207, p672-687. 16p. DOI: 10.1016/j.ces.2019.07.004
7. Kasprzak D., Mrowiec A. Sprawdzenie możliwości pomiaru kryzą mimośrodową strumienia medium dla małych liczb Reynoldsa, Pomiary Automatyka Robotyka, R. 20, Nr 2/2016, 25–28, DOI: 10.14313/PAR_220/25
8. Kowalczyk T., Kornet S., Ziółkowski P., Badur J., Określenie masowego natężenia przepływu czynników wielofazowych w klasycznej zwężce pomiarowej Venturiego w ujęciu zero- i trójwymiarowym. Aktualne Zagadnienia Energetyki" 2014, tom II, s. 135-148
9. Kumar J., Singh J., Kansal H., Narula G. S., Singh P., CFD Anal-ysis of Flow Through Venturi, International Journal of Research in Mechanical Engineering & TechnologyI Vol. 4, Issue 2, Spl- 2 May - October 2014
10. Manish S., Jyeshtharaj B., Analysis of flow through an orifice meter: CFD simulation. Chem. Eng. Sci.,71, 2012, 300-309. DOI: 10.1016/j.ces.2011.11.022
11. Niedźwiedzka A., Lipiński S., Symulacje numeryczne zjawiska kawitacji w zwężce Venturiego i ich walidacja z użyciem systemu optoelektronicznego, Mechanik Nr 7/2016, DOI: 10.17814/mechanik.2016.7.168
12. Paszko M.., Łygas K., Współczesne metody modelowania prze-pływów turbulentnych w otoczeniu poruszającego się autobusu miejskiego, Autobusy 12/2016
13. PN-EN ISO 5167-1:2005 Pomiary strumienia płynów za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełniony rurociąg o przekroju kołowym – Część 1: Zasady i wymagania ogólne
14. PN-EN ISO 5167-4:2005 Pomiary strumienia płynów za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełniony rurociąg o przekroju ko
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests