Stanowisko do badania konfiguracji zadanej lokalnej sieci bezprzewodowej opartej na standardzie IEEE 802.11 w firmie transportowe

Workstation for testing the configuration of the local wireless network based on the IEEE 802.11 standard in transport company

  • Małgorzata Górska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Keywords: IEEE 802.11 standard, wireless network

Abstract

Paper discussed the design of the workstation, which will demonstrate the configuration of the wireless local area network based on the IEEE 802.11 standard. For this purpose, two routers were used, sufficient to cover a given area – small transport company. The configuration process, description of key parameters and the final effect in the form of a completed Wi-Fi bridge are discussed.

References

1. Chrzan M., Jackowski S., „Współczesne systemy telekomunikacyjne. Tom 1 i 2.”, Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2008
2. Chrzan M., Pirosz P., „Systemy radiowe zapewniające komfort pasażerom i bezpieczeństwo sterowania ruchem kolejowym”, Logistyka, nr 3, 2012
3. Engst A., Fleishman G., „Sieci bezprzewodowe”, Wyd. Helion, 2005
4. Gajewski P., Wszelak S., „Technologie bezprzewodowych sieci teleinformatycznych” , Wyd. WKŁ, Warszawa, 2008
5. Łukasik Z., Nowakowski W., „Bezprzewodowe systemy sterowania ruchem kolejowym”, Infrastruktura Transportu, nr 4, 2013
6. Nowakowski W., Chrzan M., „Synchronizacja czasu na podstawie wzorca w komputerowych systemach sterowania ruchem w transporcie”, Logistyka, nr 3, 2007
7. Vladimirov A., Gavrilenko K. V., Mikhailovsky A., „Sekrety bez-przewodowych sieci komputerowych”, Wyd. Helion, 2005
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests