Calculation methodology for stiffness coefficient of the ground under the railway subgrade

Metodologia obliczania współczynnika sztywności gruntu pod podtorzem kolejowym

  • Jarosław Bednarz AGH University of Science and Technology, Department of Robotics and Mechatronics
  • Jan Targosz AGH University of Science and Technology, Department of Robotics and Mechatronics
Keywords: stiffness coefficient, railway subgrade

Abstract

The article presents calculation methodology for stiffness coefficient of the ground under the railway subgrade. The preparation of numerical models and the determination of the stiffness coefficient using numerical analyses are discussed. The relationship between generating vibrations in the function of the structural cross-section of the railway subgrade and material parameters of individual foundation layers is presented.

References

1. Bednarz J., Metodologia badania drgań gruntu powodowanych ruchem pojazdów szynowychTTS - Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829, R. 22 nr 12:, pp. 105–110, 2015.
2. LS-DYNA Theory Manual
3. LS-DYNA User Manual
4. Geological map of Poland 1:500 000..
5. PN-B-02170:1985 - Assessment of Harmfulness of Vibrations Transmitted by the Ground to Buildings.
6. Targosz J., Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i samo-chodowym, Rozprawy Monografie Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests