Influence of air velocity at inlet to the intake system on flow parameters

Wpływ prędkości powietrza na wlocie do układu dolotowego na parametry przepływu

  • Monika Andrych-Zalewska Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Division of Automotive Engineering
  • Wojciech Ambroszko Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Division of Automotive Engineering
  • Łukasz Wielki University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  • Krzysztof Ziora Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering
Keywords: intake system, CFD analysis, internal combustion engine, modeling, flow, wave phenomena, Ansys

Abstract

The article presents CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis of the Ferrari 348 sports car intake system for three variants of air intake speed to the system. The article contains an analysis of the distribution of velocities and static pressures. In addition, local velocity and flow in the filtration chamber were investigated. The influence of air velocity at inlet to the intake system on the above-mentioned parameters was determined. The analysis is a prelude to the study of wave phenomena occurring in the intake system, affecting the fill factor of the cylinders. Ansys Fluent software was used for analysis.

References

1. Teodorczyk A., Rychter T.: Teoria Silników Tłokowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2018.
2. ANSYS-Fluent-Tutorial-Guide_r170.pdf.
3. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny T. 1 Elementy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
4. Mączyński J., Mechanika płynów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1966.
5. Luft S., Podstawy budowy silników, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
6. https://auto.ferrari.com/en_EN/sports-cars-models/past-models/348-gt-competizione/ (data aktualizacji: 05.04.2019).
7. Święcicki K., Konstrukcja układu dolotowego silnika spalinowego, Modelowanie Inżynierskie, tom 26, nr 57, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ISSN 1896-771X.
8. Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S., Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012.
9. King F.R.B.: The inertia theory of engine breathing. Automotive Engineering No. 35/1967.
10. https://autokult.pl/t/50447,ferrari-348 (data aktualizacji: 12.01.2019).
11. http://zss.lublin.eu/wp-content/uploads/2016/09/2.5-Proces-spalania.pdf (12.01.2019).
12. Wajand J. A., Wajand J. T., Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsza-wa, 2003.
13. ANSYS Meshing User's Guide_r130.pdf. ANSYS 2013.
14. https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help#uid:id627236 (data aktualizacji: 13.01.2019).
15. https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/flu_ug/flu_ug_sec_bc_porous_ media.html (data aktualizacji: 13.01.2019).
16. FLUENT User’s Guide. ANSYS 2013.
17. Bakuniak W., Symulacje przepływowe kolektora dolotowego dla bolidu Formuła Student, Praca dyplomowa inżynierska, Poznań 2015.
18. Dykier M., Flakiewicz M., Analiza częstotliwości drgań czynnika roboczego w układzie dolotowych silnika ZI, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 8-M/2008.
Published
2020-03-31
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests