Wodór jako paliwo alternatywne dla transportu lotniczego

Hydrogen as an alternative fuel for aircraft transport

  • Natalia Marszałek Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
Keywords: transport lotniczy, paliwo alternatywne, wodór, turbinowy silnik odrzutowy

Abstract

The presented article describes hydrogen as an alternative fuel, which may be used in the future in aircraft transport. Selected properties of hydrogen were presented and discussed and compared to conventional aviation fuel used in turbine jet engines. The issue of emission of harmful substances to the atmosphere arising from the combustion of hydrocarbon fuels, has been presented. Methods of obtaining and hydrogen storage has been discussed.

References

Brand J., Sampath S., Shum F., Bayt R. L., Cohen J., Potentialuse of Hydrogen In Air Propulsion, American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA 2003-2879, July 2003.
2. Brewer G.D., Hydrogen Aircraft Technology, CRC Press, 1991.
3. Contreras A., Yigit S.,Ozay K., Veziroglu T.N., Hydrogen as aviation fuel: a comparison with hydrocarbon fuels, Vol. 22, No. 10/11, pp. 1053-1060, 1997.
4. El-Sayed, A. F., Aircraft propulsion and gas turbine engines, CRC Press, 2017
5. Folentarska A., Kulawik D.,Ciesielski W., Pavlyuk V., Nowoczesne materiały do przechowywania wodoru jako paliwa przyszłości, Chemistry Environment Biotechnology, 2016
6. Gieras M., Miniaturowe silniki odrzutowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016.
7. Krishna R. i inni, Hydrogen Storage for Energy Application, ResearchGate, 2012, DOI: 10.5772/51238
8. Kunowsky M., Linares-Solano A., Marco-Lozar J.P., Material Demands for Storage Technologies in a Hydrogen Economy, Journal of Renewable Energy, Volume 2013
9. Lefebvre A. H., Ballal D. R., Gas Turbine Combustion. Alternative Fuels and Emissions, April 26, 2010 by CRC Press
10. Łapucha R., Komory spalania silników turbinowo-odrzutowych. Procesy, obliczenia, badania, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2004.
11. Marszałek N., Preliminary analysis of thermodynamic cycle of turbofan engine fueled by hydrogen, Journal of KONES Powertrain and Transport, Warsaw 2018, No. 3, Vol. 25.
12. Nikolaidis P., Poullikkas A., A comparative overview of hydrogen production processes, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, Volume 67, Pages 597-611.
13. Nowacki J. P., Wodór jako nowy nośnik energii, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1983.
14. Pągowski Z., Lotnicze paliwa i oleje, Prace Instytutu Lotnictwa Nr. 199, s. 117-127, Kwartalnik naukowy 4/2009 (199).
15. Surygała J., Wodór jako paliwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
16. Sutton G.P., Biblarz O., Rocket Propulsion Elements, A Wiley-Interscience Publication, 2001.
17. Szkarowski A., Spalanie gazów. Teoria, praktyka, ekologia, WNT, Warszawa 2014.
18. Wiącek D., Wodór jako paliwo przyszłości, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 10/2011.
19. Final technical report: Liquid Hydrogen Fueled Aircraft – System Analysis: http://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/dglr/hh/text_2004_02_26_Cryoplane.pdf
20. Paliwo Jet-A1, Karta charakterystyki, PKN ORLEN.
21. Ropa naftowa – teraźniejszość i przyszłość: http://www.aknet.biz.pl/pn/01_06_pl.pdf
22. Safe use of hydrogen: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/safe-use-hydrogen
23. Światowe zasoby ropy rosną szybciej niż wydobycie, dr A. Czyżewski, Energetyka 24, 2017: https://www.energetyka24.com/swiatowe-zasoby-ropy-rosna-szybciej-niz-wydobycie
24. Cryoplane, dr R. Faaβ, Hamburg 2001: https://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/dglr/hh/text_2001_12_06_Cryoplane.pdf
25. Tu-155/Tu-156: https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/tu-155.htm
26. NACA Research on Hydrogen for High-Altitude Aircraft: https://history.nasa.gov/SP-4404/ch6-4.htm
27. The model 304 engine: https://history.nasa.gov/SP-4404/ch8-9.htm
28. Informacja na temat Mechanizmu Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA): https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
29. http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/zakladanie-lotnisk/uregulowania-prawne?task=view&id=80
30. Filling up with hydrogen, M. Jacoby, 2005: https://cen.acs.org/content/cen/articles/83/i34/FILLING-HYDROGEN.html
31. Hindenburg disaster: https://en.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_disaster
32. Aufbau eines LH2 – Tanks: http://www.seilnacht.com/Lexikon/lih201.html
33. Space application for hydrogen and fuel cells: https://www.nasa.gov/content/space-applications-of-hydrogen-and-fuel-cells
34. Hydrogen storage basis: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage-basics-0
35. Liquid hydrogen as fuel: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-7091-9126-2_6
36. How will global warming affect aircraft materials and construction?: www.quora.com/How-will-global-warming-affectaircraft-materials-and-construction
Published
2020-04-02
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology