Detekcja dymu w wielkokubaturowych obiektach infrastruktury transportowej

Fire detection in large-volume transport infrastructure objects

  • Tomasz Klimczak Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Keywords: czujka pożarowa, czujka liniowa dymu, czujka zasysająca, wideo detekcja pożaru, detekcja dymu, system sygnalizacji pożarowej

Abstract

The article discusses the possible types of smoke detection devices that can be used to provide fire safety for large volume transport facilities. The article discusses both commonly used point smoke detectors or line detectors, as well as more technologically advanced aspiration smoke detectors (aspiration detectors) and detectors using video detection. Practical possibilities in the application of specific solutions and limitations in their application were also discussed. Development directions of fire alarm systems producers, including smoke detection, have been marked.

References

1. Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2010
2. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
3. Dokumentacja techniczno-ruchowa i materiały producenta systemów sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa i materiały producenta systemów sygnalizacji pożarowej ESSER by Honeywell
5. Dokumentacja techniczna czujki OSID Xtralis – materiały producenta
6. Wnęk W., Kubica P., Boroń S., Kłębek R., „Analiza możliwości ograniczenia podatności liniowych czujek dymu na fałszywe alarmy”, Logistyka 5/2015
7. PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 20: Czujki dymu zasysające
8. Dokumentacja techniczno-ruchowa i materiały producenta systemów sygnalizacji pożarowej Bosch
9. Strona internetowa www.zabezpieczenia.com, Zajkowski A. „System wczesnej detekcji pożaru z kamerami Aviotec firmy Bosch”
10. Strona internetowa https://www.secural.eu/aktualnosci/aviotec-bosch-detekcja-pozaru, „Aviotec - błyskawiczna detekcja pożaru”
11. Materiały techniczne Bosch. Prezentacja Internal | Security Systems | ST-FIR/MKP1.2 | 2019
12. Klimczak T., Paś J.: Analiza rozwiązania systemu sygnalizacji pożaru dla wybranego budynku kolejowego, Biuletyn WAT 2018; 67 (4): 195-205; DOI: 10.5604/01.3001.0012.8515
13. Strona internetowa www.instalacjebudowlane.pl; dostęp dnia 30.10.2019 r.
14. Strona internetowa www.poz-instalacje.pl; dostęp dnia 12.11.2019 r.
Published
2020-03-31
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology