Ocena sprawności cyklu roboczego Pojazdu do Usuwania Odpadów z Pojemników na podstawie danych eksploatacyjnych

Working cycle efficiency evaluation of Refuse Collection Vehicle based on exploitation data

  • Oskar Jarosław Wysocki Politechnika Gdańska
  • Tomasz Zajdziński
  • Jacek Czyżewicz
Keywords: energy consumption, fuel consumption, working cycle efficiency, Waste collection vehicle, Refuse collection vehicle

Abstract

In this paper a method of efficiency evaluation of working cycle of Refuse Collection Vehicle is presented. Using real world data, two representative working cycles were analyzed. Total cycle efficiency was calculated, as well as the efficiency of particular cycle phases. Then, energy needed to collect, energy needed to compact the waste and energy from fuel were compared. Measured and calculated values vs time were shown on the diagrams illustrating hydraulic system parameters and the real load applied to the chassis combustion engine.  

W artykule przedstawiona została metoda oceny sprawności cyklu roboczego śmieciarki. Wykorzystując dane eksploatacyjne wyznaczono dwa reprezentatywne cykle i na ich podstawie obliczono zarówno sprawność całego cyklu, jak i jego poszczególnych faz. Porównano wartości energii potrzebnej do opróżniania pojemników, energii do zagęszczania odpadów oraz energii z paliwa. Przedstawiono przebiegi mierzonych i obliczonych wartości w czasie obrazując w ten sposób rzeczywiste przebieg parametrów układu hydraulicznego i obciążenia silnika spalinowego podczas rzeczywistej pracy pojazdu.

Published
2018-09-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests