Trollino 24 – nowy rozmiar pojazdu w portfolio Solarisa. Pozycjonowanie nowego pojazdu w odniesieniu do oferty innych producentów europejskich

Trollino 24 - a new vehicle size in the Solaris portfolio. Positioning of the New Vehicle in Comparioson to Other European Manufacturers Offer

  • Zbigniew Rusak Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" w Radomiu
Keywords: double-hinged buses, trolleybus, Solaris Trollino

Abstract

On June 27th in Gdynia 24 meters long Trollino 24 has been presented to European journalists. Trolleybus is one of the longest vehicles supporting public transport. In this article has been presented technical and operational solutions of Trollino 24, comparing to used by other manufacturers.

27 czerwca br. w Gdyni został zaprezentowany kilkudziesięciu dziennikarzom z całej Europy 24-metrowy trolejbus Trollino 24. Trolejbus ten zaliczany jest do najdłuższych pojazdów kołowych obsługujących linie komunikacji miejskiej. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploatacyjne Solarisa Trollino 24, porównując je do stosowanych w pojazdach innych producentów.

References

Autobus articulé PR 180 / bi-articulé Mégabus: http://www.transbus.org/construc/renault_pr180.html (dostęp: 10.07.2019).

AutoTram Extra Grand – technical data.

Banach M., Dwuprzegubowy autobus Ikarus 293: https://www.smartage.pl/dwuprzegubowy-autobus-ikarus-293/ (dostęp: 10.07.2019).

Blanchard S., Essai du Mégabus, juin 1987, février 1989: www.standard216.com (dostęp: 10.07.2019).

Condolo M., Storia illustrata dell'Autobus Italiano, Fondazione Negri 2000.

Dyr T., Kozłowska M., Koszty kongestii w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 1–2.

Dyr T., Misiurski P., Ziółkowska K., Costs and benefits of using buses fuelled by natural gas in public transport, „Journal of Cleaner Production” 2019, Vol. 225.

Dyr T., Solaris – lider na rynku autobusów miejskich w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 1–2.

Encyklopedia Szczecińskiej Komunikacji, wersja 3.0: www.mkm.szczecin.pl/encyklopedia (dostęp: 10.07.2019).

Fully automatic contact wire hookup. Dual mode in Esslingen: www.media.daimler.com (dostęp: 10.07.2019).

Heuliez Tribus GX 237: https://www.transbus.org/construc/heuliez_gx237.html (dostęp: 10.07.2019).

https://no.wikipedia.org/wiki/AutoTram_Extra_Grand (dostęp: 10.07.2019).

INA, “Megabus de Rennes”: www.youtube.com, 25 octobre 1985.

MAN SGG 280 H: www.omnibusarchive.de (dostęp: 19.12.2010).

Mercedes O 305 GG: www.omnibusarchive.de (dostęp: 23.11.2007).

Rusak Z., Europejskie systemy BRT na przykładzie BusWay w Nantes, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2009, nr 9.

Rusak Z., Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2019, nr 4.

Swedish Bus Trailers, „Popular Mechanics Magazine” 1947, Vol. 88, No. 8.

Published
2019-08-29
Section
Producenci i Poddostawcy/Manufacturers and Suppliers