Economizer dla autobusów elektrycznych

Economizer for electric buses

  • Małgorzata Kozłowska UTH Radom
Keywords: electrical buses, economizer, driving skills

Abstract

The aim of European transport policy of the first half of XXI century is creating competitive and resource efficient transport system. In creating of the system crucial issue is implementation of electric drive in public transport buses. The determining factor in this vehicles are driver skills. In the article has been presented economizer, allowing gaining good habits and driving skills.

Celem europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI w. jest kreowanie efektywnego, zasobooszczędnego systemu transportowego. W jego kreowaniu istotne znaczenie ma wdrażanie napędu elektrycznego w autobusach komunikacji miejskiej. Czynnikiem determinującym zużycie energii w tych pojazdach są umiejętności kierowców. W artykule zaprezentowano system eonomizer, który umożliwia kierowcy naukę i utrwalanie dobrych praktyk w trakcie jazdy.

References

-
Published
2019-08-29
Section
Producenci i Poddostawcy/Manufacturers and Suppliers