Analiza statystyczna wpływu czasu anodowania na grubość otrzymanej powłoki

  • Anna Piochacz Zakład Obróbki Aluminium ZOBAL, Trzcianka k. Piły
  • Jarosław Mikołajczyk PWSZ Piła
Keywords: electroplating, anodizing

Abstract

The process of aluminum surface anodizing carries many variable factors, e.g., current’s density, anodizing time, temperature, operations employed in the process (for instance brushing). These factors can be influenced to optimize this process. Efforts to obtain surfaces resistant to corrosion are desirable and always up to date. The article presents statistical analysis of the influence of anodizing time on the thickness of the obtained coating. The analysis has been performed in the program R.

Proces anodowania powierzchni aluminiowych związany jest z wieloma zmiennymi czynnikami, np. gęstością prądu, czasem trwania procesu, temperaturą procesu, zastosowanymi operacjami procesu (np. szczotkowanie), na które można wpływać, aby ten proces zoptymalizować. Te działania, które polegają na otrzymaniu powierzchni odpornych na korozję są zawsze aktualne i pożądane. W artykule przedstawiono analizę statystyczną wpływu czasu anodowania na grubość otrzymanej powłoki. Analizę wykonano w oparciu o program R.

References

Bendat J. S., Piersol A. G., Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.

Biecek P., Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Biestek T., Weber J., Powłoki konwersyjne. Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1968.

Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016.

Gillespie C., Lovelace R., Wydajne programowanie w R. Praktyczny przewodnik po lepszym programowaniu. APN Promise, Warszawa 2018.

Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2018.

Morrison D. F., Wielowymiarowa analiza statystyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Pokrasen A., Pokrycia ochronne i dekoracyjne. Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1959.

Posmyk A., Kształtowanie właściwości tribologicznych warstw wierzchnich tworzyw na bazie aluminium. Politechnika Śląska, Gliwice 2002.

Published
2019-11-09
Section
Technika/Technology