„The Art Of Public Transport” – kierunki rozwoju konstrukcji autobusów przeznaczonych do obsługi miejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie pojazdów zaprezentowanych podczas Kongresu UITP w Sztokholmie

„The Art of Public Transport” – Direction of Bus Construction Development Designed to Support Urban Functional Areas on the Example of Vehicles Presented During the UITP Congress in Stockholm

  • Zbigniew Rusak Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium" w Radomiu
Keywords: UITP Congress, city buses, sustainable development

Abstract

UITP Congress, organized each 2 years, is summary of actions of all European Union members. Wide program of congress sessions and seminars, containing all means of urban and regional transport all over the world, presenting current issues for decision makers and implementers of transport policies. On 2019 UITP Congress was held in Stokholm. In the article has been described buses presented during the exhibition during the Congress to support urban functional areas.

Kongres, organizowany co 2 lata, stanowi swoiste podsumowanie działania wszystkich członków UITP. Bogaty program sesji kongresowych i seminariów, obejmujący wszystkie rodzaje transportu miejskiego i regionalnego na całym świecie, zawiera aktualne wyzwania stojące przed decydentami i realizatorami polityki transportowej. W 2019 r. Kongres UITP odbył się w Sztokholmie. W niniejszym artykule scharakteryzowano autobusy zaprezentowane podczas wystawy towarzyszącej kongresowi, przeznaczone do obsługi miejskich obszarów funkcjonalnych.

References

Dyr T., Abramowicz A., Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 7–8.

Dyr T., Dyr J., Solaris – lider na rynku autobusów miejskich w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 1–2.

Dyr T., Dyr J., Solaris Urbino 12 hydrogen. Kolejny krok na drodze do zeroemisyjności, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2019, nr 6.

Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w., „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 10.

Rusak Z., Aktualne trendy rozwoju autobusów turystycznych na przykładzie testów przeprowadzonych w ramach Coach Euro Test 2017 w Linköping, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 10.

Rusak Z., Bus Euro Test 2016 w Brukseli, czyli „Umarł Diesel. Niech żyje elektryczność”, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.

Rusak Z., Elektromobilność według Solarisa, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 9.

Rusak Z., Elektromobilnośc według VDL Bus and Coach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 3.

Rusak Z., Konstrukcje autobusów prezentowanych podczas targów FIAA w Madrycie, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7–8.

Published
2019-08-29
Section
Producenci i Poddostawcy/Manufacturers and Suppliers