Produkcja i sprzedaż trolejbusów marki Solaris w latach 2015-2018

  • Marcin Połom Uniwersytet Gdański
  • Bohdan Turżański Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji
Keywords: elektromobilność, trolejbus, Solaris, produkcja, sprzedaż, eksport

Abstract

Solaris has become the leading producer of low-floor trolleybuses in the European Union. In the years 2000–2014, a total of 893 trolleybuses were delivered to many countries. In the next period, which was analyzed (2015–2018), a total of 317 trolleybuses were delivered. The main customers included public transport companies from the Czech Republic (144 vehicles), Latvia (40), Austria (38), Hungary (36) and Bulgaria (28). Solaris continued cooperation with existing suppliers of traction drives – Cegelec, Kiepe, Medcom and Škoda. Trolleybuses with a lengths of 12 to 18.75 m were offered. The trolleybuses were also introduced on the so-called generation IV bodies, as well as trolleybuses were available in the configuration of the Metrostyle.

Solaris stał się wiodącym producentem trolejbusów niskopodłogowych w Unii Europejskiej. W latach 2000–2014 dostarczył łącznie 893 trolejbusy do wielu krajów. W kolejnym okresie, który podlegał analizie (2015–2018), dostarczył łącznie 317 trolejbusów. Wśród głównych odbiorców znalazły się przedsiębiorstwa komunikacyjne z Czech (144 pojazdy), Łotwy (40), Austrii (38), Węgier (36) i Bułgarii (28). Solaris kontynuował współpracę z dotychczasowymi dostawcami napędów trakcyjnych – firmami Cegelec, Kiepe, Medcom i Škoda. Oferowano trolejbusy o długości od 12 do 18,75 m. Wprowadzono także zabudowę na nadwoziach tzw. IV generacji, a także dostępne były trolejbusy w konfiguracji Metrostyle.

References

Dyr T., Urbańska A., Solaris – działania na rzecz elektromobilności, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 3.

Połom M., Goliszek S., Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004–2014, „Transport Miejski i Regionalny” 2015, nr 10.

Połom M., Międzynarodowe powiązania na rynku producentów trolejbusów w Europie w latach 2000–2014, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2016, nr 3.

Połom M., Przestrzenne aspekty produkcji i eksportu autobusów w Polsce w okresie 1989–2014, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2015, nr 1.

Połom M., Trends in the development of trolleybus transport in Poland at the end of the second decade of the 21st century, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 2018, nr 4.

Połom M., Turżański B., Bartłomiejczyk M., Produkcja i sprzedaż trolejbusów Solaris Trollino w latach 2011–2014, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 4.

Połom M., Turżański B., Doświadczenia Solaris Bus & Coach w produkcji trolejbusów, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 3.

Rasiński T., Trolejbus jako ekologiczny środek transportu miejskiego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 12.

Zalewska A., Rozwój trolejbusów w Lublinie od 2004 do 2017, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.

Published
2019-11-09
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems