Możliwości rozwoju silników spalinowych z uwzględnieniem strategii downsizingu i rightsizingu

Possibilities of development of internal combustion engines, including downsizing and rightsizing strategy

  • Mateusz Bor Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Zakład Silników Spalinowych
  • Marek Idzior Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Zakład Silników Spalinowych
  • Wojciech Karpiuk Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Zakład Silników Spalinowych
  • Rafał Smolec Politechnika Poznańska – Wydział Inżynierii Transportu, Zakład Silników Spalinowych
Keywords: downsizing, rightsizing, silnik spalinowy

Abstract

The article discusses the development directions of the then internal combustion engines used in automotive vehicles. The regulations in force regarding permissible emission of harmful and toxic compounds force the vehicle manufacturers to systematically reduce their mass and improve the ecological and economic parameters of engines in order to meet stringent requirements. Favorable application parameters are obtained through the use of downsizing strategies and rightsisers in the construction of motors. The article presents both conceptional concepts. The most important features of downsizing and rightsizing engines, their advantages and disadvantages were determined. There is also described the direction of further development of internal combustion engines, which is characterized by the use of both design strategies.

References

1. Chinmay P., Sanjyot V., Swapnil W., A Review of Engine Down-sizing and its Effects, International Journal of Current Engineering and Technology, Pune 2017.
2. Brzeżański M., Śliwiński K., Downsizing – nowy kierunek rozwoju silników samochodowych, Combustion Engines, Poznań 2014.
3. Bielaczyc P., Woodburn J., Current directions in LD powertrain technology in response to stringent exhaust emissions and fuel efficiency requirements, Combustion Engines, Poznań 2016.
4. Fraidl G., Kapus p., Melde H., Lösch S., Schöffmann W., Sorg-er,H., Weißbäck J., Variable Compression Ratio – in a Technology Competition, 37th International Vienna Motor Symposium 2016.
5. Kurczyński D., Łagowski P., Warianek M., Dąbrowski T., Wpływ współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych silników o zapłonie samoczynnym na bezpieczeństwo ekologiczne ich stosowania, Bezpieczeństwo i Ekologia, Autobusy, Radom 2016.
6. Pielecha I., Cieślik W., Borowski P., Czajka J., Bueschke W., Reduction of the number of cylinders in internal combustion engines – contemporary trends in downsizing, Combustion Engines, Poznań 2014.
7. Rosenow J.: Downsizing silników – Nie za duży, nie za mały. Auto Expert Technika – Warsztat – Handel, Warszawa 2016.
8. www.autokult.pl – dostęp 15.02.19
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests