Analiza wskaźników termodynamicznych silnika VCR wykonana w programie AVL Fire

The analysis of thermodynamic indicators of the VCR engine made with AVL Fire program

  • Jerzy Merkisz Politechnika Poznańska, wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Maciej Bajerlein Politechnika Poznańska, wydział Inżynierii Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
  • Paweł Daszkiewicz IPS „TABOR” Poznań
  • Patryk Urbański IPS „TABOR” Poznań
Keywords: Silnik VCR, indykowanie, AVL Fire

Abstract

As part of the work, the piston path generated in the dynamic simulation in the Solidworks program was used to study the processes occurring during the combustion process. The simulation was carried out in the AVL Fire program for the same initial conditions. Different variants of the motor cam control were compared at the same compression ratio. In the analyzed article, the moment and period of time that the piston remains in the Upper Dead Location (TDC) were analyzed.

References

1. Niewiarowski K. „Tłokowe silniki spalinowe”. WKŁ, 1983.
2. Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P.: Uwarunkowania techniczne i eksploatacyjne związane z wyborem optymalnej wartości geometrycznego stopnia sprężania w silnikach spalinowych. Combustion Engines, nr 1/2016.
3. Skrzek T.: Wpływ stopnia sprężania na parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napędowym. Combustion Engines nr 3/2013.
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests