Perspektywy rozwoju stacji ładowania pojazdów

Perspectives development of vehicle charging stations

  • Grzegorz Parzonko Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: elektromobilność, samochody, stacje ładowania, energia

Abstract

The article presents the existing barriers and possibilities of development of charging stations for electric vehicles.

The law on electromobility is discussed.

Attention was paid to the problems related to the demand for electricity. The solutions of hybrid charging circuits of EV charging stations are presented.

References

1. ”Charging infrastructure implementation for EVs” – the case of Berlin - Michael Hardinghaus, Hermann Blümel , Christian Seidel
2. http://moto.pl/MotoPL/7,88389,24608051,innogy-go-czyli-500-elektrycznych-bmw-dla-warszawy-rusza.html (dostęp dn. 07.04.2019)
3. Wymagania stawiane stacjom ładowania pojazdów elektrycznych - Grzegorz Parzonko, Marta Żurek-Mortka
4. Waśkiewicz J., Chłopek Z. Ekspercka prognoza popytu na nośniki energii przez park samochodowy w Polsce w perspektywie 2030 roku, temat nr 6243/ZBE, ITS, Warszawa 2013
5. Karty katalogowe firmy PHOENIX CONTACT
6. „Stacje ładowania samochodów elektrycznych - rodzaje stacji ładowania, sposoby rozliczeń” dr Maciej Chmieliński, innogy Pol-ska S.A.
7. http://www.solarbipvpanels.com/Parking_Solar_PV_Sunshade/Parking_lot_n_solar_pv_sunshade.htm (dostęp dn. 07.04.2019)
8. Hybrydowe układy zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych - Piotr Stawski, Edward Ziaja ("Energetyka" - 12/2016)
9. Ertrac. EPoSS and SmartGrids, European road map – electrification of road transport. No.November, [2] International Energy Agency, Global EV Outlook 2018, OECD/IEA 2018
10. Dane z raportu 2017 KSE (Krajowy System Energetyczny) – Polskie Sieci Energetyczne
11. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DZ.U. 2018 poz.317, art.3)
12. Autostrada do elektromobilności „Czy jesteśmy gotowi na samo-chody elektryczne?” Raport innogy Polska S.A.
13. [Installation guide for electric vehicale supply equipment - The Massachusetts Department of Energy Resources June, 2014
14. Samochody osobowe, Dzieje rozwoju - Andrzej Zieliński, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
15. System design for a solar powered electricvehicle charging station for workplaces; - G.R. Chandra Mouli, P. Bauer, M. Zeman (2016)
16. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2017 roku.
Published
2019-07-10
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency