Problemy decyzyjne w kształtowaniu proekologicznego systemu transportowego

Decision-making problems in shaping the sustainable development of the transport system

  • Marianna Jacyna Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
  • Dariusz Pyza Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Keywords: proekologiczny system transportowy, model systemu, emisja spalin

Abstract

The article discusses decision problems related to shaping the pro-ecological transport system. The problems of shaping the transport system including pro-ecological aspects were discussed and evaluation criteria were discussed. The model of a pro-ecological transport system was presented and an exemplary task of optimizing the distribution of a traffic flow for a pro-ecological transport system was formulated.

References

1. Ambroziak T., Gołębiowski P., Pyza D., Jacyna-Gołda I., Merkisz-Guranowska A.: Identification and Analysis of Parameters for the Areas of the Highest Harm ful Exhaust Emissions in the Model EMITRANSYS. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 20, No. 3, Warszawa 2013.
2. Comi, A., Buttarazzi, B., Schiraldi, M., Innarella, R., Varisco, M., Traini, P., (2018). An advanced planner for urban freight deliver-ing. Archives of Transport, 48(4), 27-40. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8363
3. Danklefsen N. (red.). Obliczanie kosztów zewnętrznych w sekto-rze transportu. Parlament Europejski, Bruksela 2009.
4. European Environment Agency, Air quality in Europe – 2012 report, EEA Report No 4/2012, Copenhagen 2012.
5. Jachimowski, R., Szczepański, E., Kłodawski, M., Markowska, K., & Dąbrowski, J. (2018). Selection of a container storage strategy at the rail-road intermodal terminal as a function of minimization of the energy expenditure of transshipment devices and CO2 emis-sion. Annual Set The Environment Protection, 20, 965–988.
6. Jacyna M., Merkisz J.: Proecological approach to modelling traffic organization in national transport system. Archives of Transport, 30(2), 2014.
7. Jacyna M.,: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
8. Jacyna, M., & Wasiak, M. (2015). Multicriteria Decision Support in Designing Transport Systems. W J. Mikulski, J. Mikulski (Red.), Tools of Transport Telematics (ss. 1–13). Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-319-24577-5
9. Jacyna, M., Gołębiowski, P., & Szczepański, E. (2015). City transport service model taking into account different means of transport. W R. Kersys, R. Kersys (Red.), 19th International Con-ference Transport Means 2015. Proceedings (ss. 160–168). Kaunas University of Technology.
10. Jacyna, M., Wasiak, M., Lewczuk, K., & Karoń, G. (2017). Noise and environmental pollution from transport: decisive problems in developing ecologically efficient transport systems. Journal of Vibroengineering, 19(7), 5639–5655. http://doi.org/10.21595/jve.2017.19371
11. Jacyna, M., Wasiak, M., Lewczuk, K., Chamier-Gliszczyński, N., & Dąbrowski, T. (2018). Decision problems in developing proecological transport system. Annual Set The Environment Protection, 20, 1007–1025.
12. Jacyna-Gołda I., Żak J., Gołebiowski P.: Models of traffic flow distribution for scenario of the development of proecological transport system. Archives of Transport, 32(4), 2014
13. Jacyna-Gołda, I., Gołębiowski, P., Izdebski, M., Kłodawski, M., Jachimowski, R., & Szczepański, E. (2017). The evaluation of the sustainable transport system development with the scenario analyses procedure. Journal of Vibroengineering, 19(7), 5627–5638. http://doi.org/10.21595/jve.2017.19275
14. Jacyna-Gołda, I., Izdebski, M., & Podviezko, A. (2017). Assessment of the efficiency of assignment of vehicles to tasks in supply chains: A case-study of a municipul company. Transport, 32(3), 243–251. http://doi.org/10.3846/16484142.2016.1275040
15. Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
16. Pyza D., Jacyna-Gołda I., Gołda P., Gołębiowski P.: Alternative fuels and their impact on reducing pollution of the natural environment. [w:] Annual Set The Environment Protection, vol. 20, no.1, 2018.
17. Pyza D.: Systemy przewozowe – problemy obsługi, potencjał i jego utrzymanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019.
18. Romanow P., Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2003.
19. Sendek-Matysiak E., D. Pyza: The assigment of vehicle assessment based on multi criteria decision making. Archives of Transport, 48(4), 2018.
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology